בסיס להיתר בשימוש במכשירים שיוצרו על ידי לא יהודי

שאלה:

שלום!
תגידו לי בבקשה, על סמך מה משתמשים במכשירים של מטבח מסובכים. כמו סיר בישול עם עשרות תוכנות. או מיקרוגל. הרי לא ידוע אם כלי נעשה על ידי עובד עבודה זרה לשמה. ואיך מתירים להשתמש בכלי זה מלכתחילה, ומקסימום להטביל סיר עצמו. ומה עם מכשיר עצמו שמחמם את הסיר. לא מכשירים אותו. למה לא חוששים.

ועוד, אם אני לוחץ על כפתורים בלי לדעת איך זה עובד, האם זה לא מעין דרכי אמורי?

אני מבין שאנחנו אם לא נביאים אז לפחות בני נביאים. לכן משתמש ולא חושש.

אבל לא בטוח שמבין נכון למה זה מותר.

הייתי מורד שמח אם תגידו לי מה המקור בהלכה להיתר להשתמש במכשיר שיוצר על ידי גוי. ומה המקור להשתמש בכלים חכמים שלא מבינים איך זה עובד. מי פוסק שזה מותר?

תשובה:

שאלתך לא מובנית לי, למה שיהיה אסור להשתמש בכלי שיוצר על ידי עובד עבודה זרה? נכון יש חובה לטבול כלים ויש בזה כללים מה טובלים ומה לא, אבל סתם להשתמש בכלי שיוצר על ידי גוי למה שיהיה אסור? מנין אביא לך מקור שמותר אם אין צד לאסור? האם יש לך מקור מפורש לכך שמותר לקפוץ שלוש פעמים על רגל אחת? דרכי האמורי אינו נוגע לכאן, שם מדובר בהנהגות שונות בלבוש או בהתנהגות שאתה עושה כדי להתדמות חלילה לגוי.

שבת שלום ומבורך.

הצטרף לדיון

3 תגובות

 1. תודה על תשובה.

  אני מתנצל על שאלה טיפשית.

  פשוט אני חוזר בימים אלה ביתר עיון על הלכות עבודה זרה. אז באים שאלות אולי מיותרות.

  אני גם לא טוען ששימוש במכשיר שנעשה על ידי גוי אסור.

  אבל בכול זאת אם יש לכאורה מקום לחשוש מכלי,אז למה לא ממכשיר.

  אם עע"ז הממציא ע"ז חדשה שהיא בכך שלוחצים בככפתורים 19 ו-21 של מכשיר לבישול ומבשלים את מה שניתן לבשל בתוכנות בישול 19 ו-21.
  אז למה אני לא עובר על איסור כאשר אני לוחץ על כפתורים אלה.

  וגם מכשיר עצמו מוזר. מי שמע לפני כמה שנים על סיר עם תוכנות בישול.

  אני דווקא ניסיתי לשכנע את עצמי שאין לחשש משימוש.

  אני כתבתי על זה הסבר הבא.

  אבל היות ויש בזה מקצת כנותן הכשר על הנהגת עצמו, אז כתבתי לכם.
  כי גם אני לא מצאתי מקור להיתר. חשבתי אולי אתם יודעים למה מותר.

  ובנוגע לדרכי אמורי גם שימוש בסגולות לא מובנות כמו לאכול כבד של כלב לצורך רפואה מנשיכה של כלב וכד' כמו שהיה לאמורי. היינו התנהגות סגולית שהיית להם בדברים לא מובנים אני הבנתי שזה גם חשש מדרכי אמורי.

  בכל זאת אני הייתי מכשיר וחשבתי ככה:

  אם תעלה השאלה על לחיצה בכפתורים, אם יש חשש בזה (כמובן מדובר כאן רק על המקרים של השימוש בדברים מותרים או לפחות על אלה שלא ידוע שהם אסורים).

  היינו אם לפחות לחומרה יש מקום לשאול על השימוש במכשירים:
  – אם יש חשש לעבוד עבודה זרה על ידי לחיצה בכפתורים במכשיר,
  – אם יש מאין דרכי אמורי בכך שנוגעים בכפתורים בלי לדעת איך טכנית מכשיר זה פועל ולהנות מתוצאות,
  – אם אין איסורים הנ"ל בפועל, אם יש עבירה כאשר אדם עושה כן,
  – גם אם אין עבירה או חשש בזה מהיא דרך של שומר על נפשו.

  לענ"ד תשובות יהיו כדלקמן.

  כדי לבחון את זה, ניראה גם מה היא דרך עולם בזה בהתנהגות כשרה בדברים כאלה. כי "אם לא נביאים הם אז בני נביאים".

  לגבי דרך עולם כשרה לגבי נגיעה בכפתורים, לכאורה לא שמענו עד היום על כל איסור לגעת בכפתורים של כל מכשיר שימושי שברשות האדם שלא ידוע עליו שמכשיר זה אסור לפי התורה (אלא סתם איזשהו מכשיר) ובלבד (רק אם מכשיר זה מחובר לכוח המפעיל כגון חשמל וכו') שלחיצה על הכפתור לא תפעיל את המכשיר לפעולה מזיקה או/ו בצורה מזיקה.

  ואין מקום להגיד שזה בגלל שמשתמש במכשיר כזה יודע איך כפתור עובד או איך כפתור או מכשיר פועל (ובמכשיר לבישול אני לא יודע). כי למעשה כל מכשיר קצת מורכב שאדם משתמש בו, ברוב המקרים הוא לא יודע איך הוא פועל אלא רק את מה מכשיר זה עושה. כגון טלפון, רם קול, מכונית, מיקרוגל ועוד. לרוב לא יודעים איך כל מכשיר כזה עובד. ואם מכשיר מורכב קצת יותר כמו למשל מסך בקופה של מכולת שזה מסך עם כפתורים שמצוירים בתמונה שעל גבי המסך. ואדם נוגע בהם על גבי מסך זכוכית קשיח (היינו אין כאן כל נגיע פיזית בתמונה) ומקבל תוצאה נדרשת (מעביר עם זה קניות, מקבל חשבון וכו'). יוצא כי גם לא יודעים איך מכשיר עובד וגם לא יודעים איך כפתורים פועלים. היינו יודעים מה הם עושים אבל לא יודעים טכנית איך זה עובד.

  מה שכן מובן לנו זה שהכפתור ראשי (או יחיד) מפעיל את המכשיר. הכפתורים נוספים אם יש מפעילים פעולות נוספות. ומי שיתבונן קצת גם יבין שבמכשירים חשמליים שימושיים כפתור ראשי למעשה מחבר את החלק הפועל של המכשיר לחשמל – לאנרגיה – (כמו לדוגמה בקומקום החשמלי) או גם מחבר וגם מפעיל את התוכנה האלקטרונית של אותו מכשיר, וכפתורים קטנים מפעילים תוכנות עזר שהם בתורם מפעילים את החלקים הפעילים של אותו מכשיר (כמו לדוגמה במכונת כביסה) ואז המכשיר בהשפעה של החשמל (ושל התוכנה ראשית ותוכנות עזר) פועל את פעולתו.

  ויש דבר משותף לכל מכשירים אלה, גם אם זה קומקום עם כפתור אחד וגם אם זה מיקרוגל או סיר חשמלי עם כמה וכמה תוכנות של חימום או בישול. את כל אחד מהם כדי שנוכל להשתמש בו, חייבים קודם כל לחבר לחשמל ואחר כך גם להפעיל על ידי הכפתור (ראשי או יחיד). כי אם לא חיבר לחשמל מה יעיל לו מכל לחיצה בכפתורים של המכשיר?

  זאת אומרת שכן משתמשים במכשירים רגילים שלא מוכרז לגביהם שהם אסורים לפי תורה אלא סתם מכשירים, בלי לחשוש שלא יודעים איך מכשירים אלה פועלים. וגם אם לא יודעים איך כפתור ראשי ושאר כפתורים שלהם פועלים. וגם אם מכשיר יותר מורכב או יוצר לא על ידי יהודי שומר תורה ומצוות אלא על ידי לא יהודי שלא יודעים למה הוא עובד, לא חוששים ממכשיר עצמו. וזה אפילו שכן חוששים בנוגע לחלקים של מכשיר שמהווים כלי. טובלים אותם במקווה. ויש גם מתירים פשוט להשלים את יצירתו כגון לפרק תקע ולחבר חזרה על ידי יהודי. ואז אפילו לא להטביל חלקים שלו שהם כלי).

  אבל אולי יש מקום להגיד כי לא חוששים מכוח של זה שבמכשירים אלה כבר מוכרים לנו. ואם היה לא מוכר, היה מן הראוי לשאול עליו לפני להפעיל. זה אולי נכון שטוב לשאול. אבל מה שבנוגע לחשש מעבודה זרה על ידי שימוש בו, ניתן בכל זאת ללמוד מהנ"ל כי אי ידיעה איך טכנית מכשיר כולו עובד או/ו אי ידיעה איך טכנית כפתורים שלו מפעילים אותו לא מביאיות לחשש (בשימוש) לא מעבודה זרה ולא מדריכי האמורי. ולא מכל איסור אחר. וזה שמכשיר מוכר זה לא כול כך (אם בכלל) עוזר מזה שלא יודעים מי עשה אותו וכן חוששים בנוגע לדברים שבתוכו שהם כלי, ובכל זאת גם אם חוששים מכלים שבתוך מכשיר עצמו עקב יצרן מילא לא חוששים משימוש בו ומנגיעה בכפתורים גם אם לא יודעים איך הוא עובד. ולא ידועים לי טעמים להיתר אבל אני מסתמך על זה שכך נוהגים בני נביאים ואף אחד ממחמירים לא מכחיש הנהגה זאת.

  מזה רואים שלכאורה לא נוהגים לחשוש לא מעבודה זרה ולא מדרכי אמורי כאשר משתמשים במכשיר שימושי שלא ידוע כאסור לפי תורה. וזה בלי לדעת איך הוא פועל. ובלי לדעת מי הרכיב אותו. ופשיטה כי אין עברה בשימוש. אבל ייתכן כי שומר את נפשו יחשוש בכל זאת להטביל חלקים שהם כלי ולא רק על גמר יצירתו. אבל לא ניראה לי שיחשוש על זה שלא יודע איך הוא עובד לעניין של עבודה זרה או של דרכי אמורי.

  כך ניסיתי להסביר לעצמי למה אני בסדר גם אם אני לא יודע לשם מה נעשה מכשיר

  אבל כדי לא לתת הכשר לעצמי כתבתי לכם

  וגם בכל זאת באמת לא ברור לי מה הבדל בין כלי שחוששים מובילים לבין מכשיר שכולל כלי זה שעליו לא חוששים

  תודה ושבת שלום

 2. הנושא של טבילת כלים אין לו שום קשר עם הנושא של עבודה זרה. כל כלי שיוצר על ידי גוי גם אם הוא אינו עובד עבודה זרה, חייב טבילה. אלא שיש הלכות שונות בטבילת כלים שרק כלים שנוגעים באוכל חייבים וכו',ףויש פתרונות לכלים אלקטרוניים שמתקלקלים במים, אבל אם זה היה עבודה זרה טבילה לא מועילה, אין לזה קשר לעבודה זרה. ולעבודה זרה אין מקום לחשוש וכאמור.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל