שם השם בשפה זרה / לשון לע"ז

שאלה:

האם מותר להגיד את שם השם בשפה אחרת (לא י-ה-ו-ה) כגון GOD באנגלית כשזה לא שבח והודאה?

תשובה:

שלום רב.

לענין הזכרת שמות לע"ז אם עובר בכך משום איסור לא תשא, נחלקו הדעות. אולם, הכל מודים שאם אמר ברכה לבטלה בלשון לע"ז או קילל בשם ה' שבלשון לע"ז, יש בכך איסור.

מקורות:

ברמב"ם הל' סנהדרין פרק כו ה"ג מבואר, ששמות לע"ז נחשבים ככינויים ומותר למוחקם, וכן הובא להלכה בש"ך יו"ד סי' קעט. על פי זה פסק הגרעק"א (ח"א סי' כה) שאין איסור הזכרת שם שמים לבטלה בשמות לע"ז, וכבר הקדימו בזה בשו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תיט, לענין אותו שם שהזכרת בשאלתך. אלא שהרעק"א האריך להוכיח שם, שאף שאין בכך איסור הזכרת שם שמים לבטלה מכל מקום המברך בשמות אלו יש תוקף לברכתו שכן היא רומזת לשם ה', וממילא יחשב הדבר כברכה לבטלה. ובביאור הדברים ראה עוד שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' ג, ובס' דהרי יהושע סי' מט.

אולם, בס' חיים אדם כלל ה סעי' א מחמיר, ולדעתו כל הזכרת שם בלשון לע"ז יש בה משום איסור לא תשא, גם כשלא נעשה הדבר תוך כדי אמירת ברכה או קללה, והביא ראיה מדברי רבינו ירוחם כמבואר בדבריו שם. לדעתו, גם הש"ך לא התיר אלא למחוק שמות אלו ולא לאומרם בפה, וע"ע מש"כ בזב בס' שדי חמד ח"ז מערכת מ כלל יב אות ג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל