מתנות לאביונים – לחץ כאן

הדלקת מזגן בשינוי בשבת

שאלה:

האם מותר להדליק את המזגן בשבת בשינוי משום שזה תרי דרבנן או לא

תשובה:

שלום וברכה

ראשית אסור לעשות מלאכות אפילו בשינוי, ואפילו מלאכות דרבנן, רק לצורך חולה נחלקו בכך הדעות כמובא בשו"ע בסי' שכח סעי' יז האם מותר לעשות מלאכה דרבנן בשינוי עבורו, או דוקא על ידי נכרי, ויש הגדרות הלכתיות מה נחשב חולה לענין זה. גם תרי דרבנן במקום צער לרוב השיטות זה רק על ידי גוי ולא על ידי יהודי, ראה פרי מגדים סי’ שז א”א ס”ק ז, שו”ת מהר”ם שיק או”ח סי’ קכא, וראה ביאור הלכה סי’ שמט שהסתפק בזה, וע”ע חזון איש סי’ קג ס”ק יט. ועל כולנה, ההנחה הפשוטה שלך שחשמל בשבת הוא רק דרבנן אינה מוסכמת כלל, כידוע החזון איש סבר שזה דאורייתא, וכך צידד גם בעל האגרות משה, ונהגו לחשוש ולהחמיר כדבריהם. לכן גם ביום חם מאוד כמו היום – אין להקל.

Join the Conversation

2 Comments

  1. החזו"א כתב רק שזה קרוב לדאורייתא, וחסידי החזו"א לקחו את זה כצעד נוסף.
    היכן האג"מ.?
    בשכ"ח בחולה נחלקו הרב ומ"ב, דהנה אמירה לעכו"ם מותר לצורך חולה משום שהוא שבות שאין בו מעשה, ולהר"ב הוא הדין שמותר ישראל לעשות אפי' דאורייתא ע"י שינוי לצורך חולה דנחשב כשבות שאין בו מעשה. אבל המ"ב התיר רק שישראל יעשה שבות ע"י שינוי.

  2. ספקו של האגרות משה ראה או"ח ח"ג סי' מב, אני זוכר מקום נוסף שדן יותר באריכות וכותב שאינו יודע לומר איזו מלאכה היא אבל קרוב בעיניו שזה דאורייתא אבל אינו מוצא עתה, ודי במה שציינתי.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל