לתרומות לחץ כאן

שוכר שעזב באמצע תקופת השכירות ונכנס בה שוכר שני לצורך שיפוצים

שאלה:

שלום וברכה, הוריי שכרו בית מאדם מסוים, ולפני תום תקופת השכירות עברו דירה לבית שלהם, והמשכיר מצא דייר שיכנס תחתיהם לדירה, הורי קבעו עם המשכיר שהם ישלמו עד סוף חודש מרץ והשוכר החדש ישלם מאפריל בזמן שיכנס לדירה, (לפי החוק הדירה ברשות הוריי עד סוף חודש מרץ אע"פ שאינם גרים בה), אולם, במשך החודש נכנס המשכיר לעשות שיפוצים ותיקונים בדירה ללא רשותם של הוריי, ובנוסף לכך הכניס חברת ניקיון של השוכרים החדשים במהלך החודש ובנוסף לזה הכניסו השוכרים החדשים רהיטים לדירה ללא רשות הוריי. עתה הוריי מבקשים מהמשכיר שיחזיר להם חלק מהתשלום על חודש מרץ עקב כך שהלה עשה פעולות שונות בדירה ונתן מפתח כבר לשוכרים הבאים אחריהם, אם כן שאלתי היא האם הצדק עם הוריי או עם המשכיר והאם צריך הוא להחזיר להם את הסכום היחסי של מה ששילמו על החודש. תודה רבה וישר כח

תשובה:

שלום וברכה, ההורים שלך לא יכולים לתבוע החזר שכר מהמשכיר. כמו כן אינם יכולים לדרוש שכר מהשוכר השני שהקדים ונכנס לבית. בהצלחה.

מקורות:

  שוכר שיצא מהבית רשאי המשכיר להביא אחרים שידורו בבית, כדי שהבית לא יהיה ריק. וכמבואר בשו"ע חו"מ סימן שטז. משום ביתא מיתבא יתיב – בית מיושב הוא תקין מבית עזוב. היה ניתן לומר שדווקא בית שנטוש זמן רב, מתבלה. אבל כשמדובר לחודש ימים לכאורה אין משמעות. אולם נראה שבית שעומד להשכרה, ועזוב זמן מסוים, יש שם לא טוב על הבית. ואילו בית שעומד להשכרה שתמיד מיושב, יש שם טוב לבית, ובעל הבית מעוניין שהבית יהיה מיושב תמיד. ולכן זכותו של המשכיר להביא אחרים שידורו בבית. אלא שאם קיבל המשכיר שכר מהשוכר השני, דעת הקצות (שם ס"ק ב) שהשכר לשוכר הראשון, וחולק על דעת הסמ"ע (ס"ק ג) שהבין שמשכיר זכאי לשכר כפול. ואם המשכיר העביר את הבית לאחרים ללא תשלום, אין תביעה כספית על המשכיר. אולם יש לדון האם השוכר הראשון שעזב יכול לדרוש שכר מהשוכר השני, כיון שדר בביתו השכור לו?. ונראה שהשוכר הראשון אינו יכול לדרוש שכר מהשוכר השני שנכנס לערוך שיפוצים. א. כיון שזה נהנה וזה לא לא חסר, פטור. פירוש: שאם אדם נכנס לבית חברו שלא היה עומד להשכרה, ודר בבית ללא רשות, פטור המשכיר מתשלום. והשוכר הראשון לא השכיר את הבית לאחרים, ומצידו הרי הבית כאינו עומד להשכרה, ודינו כזה נהנה וזה אינו חסר המבואר בשו"ע סימן שסג. ב. כתב המרדכי (ב"ב סימן תקכט והבוא בקצות הנ"ל) ששוכר שעזב את הבית באמצע זמן השכירות, אינו יכול להחליט שהבית יישאר ריק. וכן אינו יכול להחליט להביא שוכר אחר. ומאחר ויצא מהבית חזר הבית למשכיר, והוא יחליט למי להשכיר את הבית. עכ"ד. מבואר שאחר שיצא מהבית אינו יכול לדרוש שכר מהשני. אלא שאם שילם השוכר השני שכר, יכול לדרוש את השכר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל