תרומות – לחץ כאן

שבועה במחשבה / שבועה בכתב

שאלה:

שלום רב, רציתי לשאול עד כמה אם בכלל מחוייבת השבועה שלי. הייתי במצב מצוקה ונשבעתי לתרום אחוז גדול מהמשכורת שלי בעתיד אם אחלץ מהצרה. ברוך השם נחלצתי ממנה ועכשיו אני רואה את השבועה כדבר שקשה מאוד לקיימו. אופן השבועה היה בכתב והרהור בראש. לא אמרתי בפי אעשה כך וכך אבל אחרי ההרהור בראש אמרתי בפי נשבע. האם זה מחייב? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה נדרי צדקה להרבה שיטות חלים גם במחשבה, וכאן גם היתה כתיבה שלדעת חלק מהפוסקים חלים גם בכל נדר ולא רק בנדרי צדקה, כך שודאי יש תוקף לשבועה זו, אלא שכיון שמדובר בדבר שקשה מאוד לקיימו, נאמר בזה הדין שנדרי צדקה מתירים מדוחק, כלומר ניתן לעשות על זה התרת נדרים. תפני לרב בית הכנסת הקרוב שיסדר לך התרת נדרים בפני שלושה. ולהבא לעולם אבל לעולם לא נודרים ולא נשבעים על כלום ובשום מצב. בשורות טובות.

מקורות:

בשו"ע חו"מ סי' ריב סעי' ח הביא את מחלוקת הראשונים בענין זה. דעה ראשונה הביא בשם יש אומרים שנדרי צדקה מועילים גם במחשבה, ודעה שניה הביא בשם יש מי שאומר שנדרי צדקה אינם חלים אלא באמירה. ובברכי יוסף (או"ח סי' תקסב) ושערי דעה (יו"ד סו"ס רנח) דייקו מכך, שדעתו כיש אומרים בתרא כדרכו בכל מקום, וכן הסכימו רבים מהאחרונים. אולם, בס' גינת ורדים (כלל ד סי' ל) כתב, שהואיל והשו"ע הביא את השיטה השניה בלשון יחיד – יש מי שאומר, נראה שדעתו לפסוק כדעה הראשונה. אולם, הכרעת האחרונים בזה לקולא, כפי שהובא בארוכה בס' כל נדרי פרק סא סעי' כא. על נדר בכתיבה נחלקו הדעות, ומגדולי האחרונים יש שהחמירו שדינו כנדר, ראה שו”ת חתם סופר יו”ד רכז ושו”ת נודע ביהודה קמא יו”ד סו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל