נטילה כמה אתרוגים בעת הנטילה ובל תוסיף

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: גבי מה שפסק המחבר בש"ע או"ח סימן תרנ"א סעיף טו וז"ל לא יטול יותר מלולב אחד ואתרוג אחד, אבל בערבה והדס מוסיף בה כל מה שירצה; ויש מי שפוסל להניח הדס שוטה בלולב, נוסף על השלשה בדין עבות, ויש מתירין; והמדקדקים אינם מוסיפים על שתי ערבות ושלשה הדסים עבות:

גבי לא יטול יותר מלולב אחד ואתרוג אחד, לפי מש"כ הרא"ש שם והביאו הב"י אין בעיה שיהיה לו יותר מן אתרוג אחד, אולם כתב שאין לקחת ב' בפעם אחת, מ"מ נראה משאר פוסקים שאין לקחת, וכך פסק המחבר מ"מ לא ברור מה כוונתו אם לא יוטל יותר מן אתרוג אחד בבת אחת כמו שסובר הרא"ש שאז לא רק שלא יהיה לקחית תמה אלא בך תוסיף, או אפילו לא יביא אצלו אתרוג אחר בעת שיטול הארבע מינים שכן נראה ורציתי לברר את זה.

ומתוך זה רצינו לברר על מה סומכים אנשים שמביאים לבית הכנסת יותר מאתרוג אחד, ובעת הנטילה ממולם יש יותר מן אתרוג אחד ולוקחים אחד עם הג' מינים ועושים הנענוע לארבע רוחות ואז מניחים אתרוג אחד ושוב מנענעים עם האתרוג ב', וראיתי אפילו עם אתרוג ג' וד'. הלא הדבר בל תוסיף?

כלומר כוונה לנענוע כל אחד ואחד, וגם יש ממול האדם כמה מן מין שכתבו שאין להוסיף, ואז אם כבר יצא עם אתרוג אחד למאי מועיל האחרים?אלא לגרוע. בשלמא אדם שקונה יותר מן אחד ויש לו בבית במקרה אם יקלקל אחד או שעשב תנאי להשתמש אחד ביום אחד והשני לשאר ימים ויש דים בפני עצמו שהיו אפילו אוכלים חלק מן האתרוג שני באמצע המועד מים ב' והלה והיו יוצאים ידי חובתו כל עוד שהיה נשאר שיעור הצריך.

מ"מ מה הדין של ב' אתרוגים בעת נטילה?

ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה

ברור שאין כל בעיה ליטול בזה אחר זה, שהרי מצות נטילת לולב יש לה משך כמה זמן שתרצה, ובפועל בכל רגע שהוא נוטל יש בידו רק אתרוג אחד, האיסור הוא רק ליטול שנים יחד בידו.

יום נעים.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל