לתרומות לחץ כאן

חליצה ע"י שליח

שאלה:

שלום רב האם בשעת הדחק במיוחד לאחר מלחמת העולם השניה ששני הצדדים נמצאים בקצה העולם האם אפשר לבצע חליצה על ידי שליח .בארכיון המדינה מדובר על מקרה משנת 1946

תשובה:

שלום רב,

אני לא מכיר מקרה כזה. אבל לפני המלחמה היה פולמוס גדול בנושא. יש ספר בשם יד שלמה של אחד מרבני ורשה שרצה לחלק בין חליצה ע"י שליח של החלוץ שזה ודאי לא מועיל משום שזה כמצווה שבגופו, כמו תפילין וכד' שבזה ודאי לא מועיל שליחות ראה קצוה"ח סי' קפב. לבין חליצה ע"י של של האישה שיהיה אפשרי לעשות שליחות. ויצא על כך ספר בשם אב בחכמה שהקדיש קונטרס בנושא. אולם כל גדולי הפוסקים יצאו נגד הפסק הזה. ואף הביאו תשובת הרשב"א (ח"ה סי' צה) שכתב בפירוש שלא שייך לעשות שליחות בחליצה כלל. ראה שו"ת מהרש"ם סי' יד, וגם הביא שם שהחידושי הרי"מ פסק שלא שייך להתיר זאת אפילו בדיעבד. וכך גם בסי' קלה.

בנוסף, בהפרדס הנושא הזה הועלה. ראה בחוברת ב' עמוד 3:

"והשני מפורסם לעושה חדשות ומתיר חליצה ע"י שליח… סיפר לי בניו יורק הרב הגאון הגדול הצדיק רבי ברוך בער לייבאוויץ שליט"א הר"מ מישיבת כנסת בית יצחק אשר בעת היותו בוילנא היה אצל גאון עוזנו פאר הדור הרב רבי חיים עוזר גראדזיענסקי שליט"א ואמר לו אשר בעת בואו לאמריקה ירעיש עולמות על הפסק היתר חליצה ע"י שליח אשר הדפיס הנ"ל להתיר את האסור".

וכן בהפרדס חוברת ד' עמוד 5:

"כבר פרסמתי בהפררס ח"א להסיר המכשלה אודות הספר שנדפס מרב אחד בנויארק להתיר חליצה ע"י שליח ובא לחדש דין חדש אשר מימים קדמונים מזמן קבלת התורה עד עתה לא נשמע הוראה כזו להתיר חליצה ע"י שליח ולא ניתן הרשות לשום אדם בעולם לחדש זאת ולהיפוך מבואר בקדמונים ואחרונים דחליצה אי אפשר ע"י שליח, וכבר היה לעולמים שרצה אחד לעורר חדשות בספרו להתיר חליצה ע"י שלוחה אבל שם העיר רק לפלפולא וכבר מחו ליה במאה עוכלא הגאון הקדוש שר התורה רבינו אברהם מסוכצוב זצ"ל שהובא בשו"ת מהרש"ם ח"א סי' י"ד וקל"ה ומי יבוא אחר המלך כהנא רבא הגאון המובהק מברעזאן זצ"ל אשר הארץ האירה מכבודו יאיר תורתו והעלה לאיסור בספרו שם סי' הנ"ל. וגם הגאון הגדול הרב ר' יואב יהושע ז"ל בספרו חלקת יואב ח"א קרא אנשים הללו שיצאו לטהר השרץ, וכבר הכריז עליו הגאון הנפלא יחיד בדורנו רבי יוסף ראזין שליט"א (המכונה בשם ראגצאווער עילוי) אבל ראוי לנדותו".

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל