תרומות – לחץ כאן

נשיאת נשק לאישה במסגרת עבודה והאם מותר לה לעבוד בזה

בס"ד
האם מותר לאשה שהציעו לה לעבוד כמאבטחת בקניון וכדומה והתפקיד מצריך נשיאת נשק
ומקנה לה שכר משמעותי שאינה יכולה לקבל במקומות אחרים .
האם עוברת איסור דאורייתא ? ואם כן איזה ?

אשמח למענה בהקדם האפשרי בבקשה
תודה רבה כבדו הרב

תשובה:

שלום רב,

אין היתר לאישה לעבוד כשומרת ולשאת נשק.

מבואר בגמרא במסכת נזיר (נט,א): "רבי אליעזר בן יעקב אומר: מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה? ת"ל: לא יהיה כלי גבר על אשה". וכך נפסק בשו"ע (יו"ד סי' קפב): "לא תעדה אשה עדי האיש, כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע או תלבש שריון וכיוצא בו". אמנם בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ד סוף סי' עה כתב שמותר לנשים הגרות הישובים הסמוכים לעברים לשאת נשק, וכתב הטעם משום שבמקומות אלו, מאחר שיש סכנה זה נחשב ללבוש המתאים הן לגברים והן לנשים. ולפי דבריו היה מקום לדון במקרה זה, להושיב אישה כשומרת בקניון וכד', אולי זה יחשב בסיטואציה כזו כלבוש גם של נשים.

אולם מאחר שעבודה זו (שמירה) חייבת בנשיאת נשק, הרי היא עבודה גברית. וזו בדיוק סוגיית הגמרא: מאחר שנשים אין דרכן להלחם במלחמות, לכן יש איסור לא ילבש. כלומר, אישה אינה יכולה לומר אני הולכת למלחמה, ובשעת המלחמה הרי הדרך היא לשאת נשק. אלא עבודה זו היא של גברים, ולכן אישה שתעבוד בזה ותשא נשק היא עבורת על איסור לא ילבש.

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל