לתרומות לחץ כאן

מכירת זכות בתמ"א 38 לגוי

האם מותר למכור לקבלן ערבי זכות לבניית תמ"א 38 כאשר חייבים להקנות לו אחוזי בעלות בקרקע

נא לפרט מקורות לתשובה

תשובה:

שלום רב,

יש כמה סיבות להיתר, אבל לכאורה לדעת החזו"א לא מצאתי היתר.

נושא איסור לא תחנם נדון בהרחבה כידוע לענין היתר מכירת קרקעות בשביעית. דעת המתירים שאין בכל איסור לא תחנם משום שזה קנין לזמן ואין כאן חניה בקרקע, ראה מה שכתב הגרש"ז אוירבך במעדני ארץ עמוד קמג לאחר שהרחיב בנושא בתוך הספר שם: "אולם לענין לאו דלא תנחם בזה שפיר נלענ"ד שעיקר האיסור הוא רק כשהישראל נותן להעכו"ם חנייה קבועה בארץ, דהיינו באופן שהמכירה היא מכירה קיימת והעכו"ם נעשה ממש בעלים על הקרקע, משא"כ אם כל הבעלות נשארה כמו קודם ברשות הישראל, והעכו"ם אינו חשיב כבעלים ממש בפועל כי אם יש לו בעלות קניינית כזו שמועלת רק לענין הפקעת איסור, באופן כזה אפשר דליכא כלל משום לא תחנם" וכן דעת הר צבי (כרם ציון שביעית ב'). אולם החזו"א (שביעית סי' כד סק"ג), כתב שגם במכירה כזו יש איסור לא תחנם.

כלומר, לדעת מתירים ניתן להחשיב גם את המקרה הזה כקנין לזמן ואין כאן חניה לקבלן הערבי בקרקע, משום שבכל מקרה ניתן גם להחתים אותו שהוא ימכור את הדירות הנוספות רק לשומרי שבת וכד'. וכל המטרה היא כמובן רק כדי להאפשר לו לבנות ולהרוויח ואין לו כל כוונה לרכוש זכויות בניה בארץ ישראל סתם כך. אולם לדעת החזו"א גם במקרה כזה אסור.

עוד נושא מפורסם הוא ההיתר של הרשב"א שהאיסור לא נאמר לישמעאלים שאינם עובדי עבודה זרה. אמנם בבית יוסף לא הביא את זה, אבל כבר כתב הגר"ח פלאג'י שאילו ראה הב"י את תשובת הרשב"א ודאי לא היה חולק. וכך העיד במזבח אדמה שכך נהגו רבנים בירושלים. אולם כידוע לא כולם קיבלו את ההיתר הזה. כלומר, הרוצה להקל ודאי יש לו כמה צירופים להתיר. אבל לדעת החזו"א לא מצאתי אפשרות להתיר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל