אלו ואלו דברי אלוקים חיים

בנוגע לביטוי "אלו ואלו דברי אלוקים חיים". אנחנו מאמינים שיש אמת אחת- אפשר לקבל את ההנחה שיש ביטויים מגוונים לאמת , אך איך אפשר לקבל שתי אמיתות שונות? מבחינה לוגית, לא ניתן לא לקבל טענה והיפוכה. זאת אומרת ,אם חכם אחד אומר והשני אומר כך – יש פה סתירה . זה דבר שמאוד קשה לי עם היהדות ואשמח לשמוע הסבר. תודה

תשובה:

שלום רב.

שאלתך נוגעת לאחד מיסודות האמונה ממש, וננסה במילים קצרות להבהיר את הדברים: הגמרא במסכת עירובין יג ע"ב מביאה, שהיה חכם אחד שידע לומר 150 טעמים לטהר בהם את השרץ, ונראה בגמרא שענין זה נדרש לשבח, להראות את גודל מעלת הבנתו, דבר תמוה ביותר! עוד אמרו שם: "שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ולמה נפסקה הלכה כבית הלל מפני שנוחים ועלובים היו [נהגו בענווה והצטנעות]. נימוק זה אינו מהווה סיבה הלכתית הגיונית לכאורה. עוד אמרו במסכת חגיגה ג ע"ב: בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה הללו מטמאים והללו מטהרים, שמא יאמר אדם היאך אני למד תורה מעכשיו [כלומר איני יודע כמי האמת] תלמוד לומר כולם מרועה אחד ניתנו. ואף כאן אנו נתקלים בענין תמוה זה, ששני הטיעונים ההלכתיים המנוגדים הם אמת, וכולם מאת הבורא יתברך.

וכאן אנו מגיעים לשאלתך, כיצד יתכן כדבר הזה שהאמת כביכול אינה אחת, ושני צדדים מנוגדים אמיתיים במידה שווה. על שאלה זו עמד הריטב"א שהיה מגדולי הראשונים במסכת עירובין שם,ומבאר, שכאשר משה רבינו עלה למרום לקבל את התורה לימודו הקב"ה בכל דבר 49 פנים לאיסור ו49 פנים להיתר, שאלו משה רבינו מנין נדע אנחנו להכריע? ענה לו הקב"ה דבר זה מסור לחכמי הדורות לקבוע את ההלכה בכל ענין לפי הבנתם ולפי כללי הפסיקה המסורים לנו מסיני [יחיד ורבים הלכה כרבים וכו']. נמצא, שאותו ויכוח הלכתי שבין החכמים נמסר כבר למשה מסיני, על שני פניו!

כדבריו כתב רבינו עזריאל במסכת חגיגה, ששבעים פנים לתורה, והפנים משתנים לאיסור ולהיתר והכל תורה, אלא שהכרעת ההלכה היא אחת. נמצא, שהיכולת לטהר את השרץ בטעמים הגיוניים אינה סותרת את הבנת התורה, אלא להיפך, מקורה מהבנה עמוקה ביותר של אדם היודע להקיף בשכלו את הפנים השונות שנאמרו בזה, אף אלו שלא נתקבלו להלכה. כדברים האלו כתב גם הר"ן בדרשותיו בדרוש השלישי.

ומוסיף הר"ן, שבית הלל הכריעו פעמים רבות לקולא, מפני שמידתם מידת החסד, לעומת בית שמאי שמידתם דין, לכן בעולם הזה שמונהג בחסד נקבעה הלכה כבית הלל, ובעולם הבא ננהג כבית שמאי [אין לטעות בענין זה! בית הלל מידתם חסד, ולכן הם מכריעים את ההלכה לפי הבנה אמיתית של קולא, הבנה שנמסרה למשה מסיני! ולא כמו שיש שרוצים בזמנינו להתיר כל דבר האסור ללא נימוקים הלכתיים מתאימים, בטענה שהם הולכים בדרכם של בית הלל… לכן לעולם לא נוכל להקל או להחמיר אלא לפי כללי הפסיקה המסורים לנו מדורי דורות].

אקווה שהועלתי לך קצת.

מקורות:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל