תרומות – לחץ כאן

שימוש באותם כוסות לחלבי ולבשרי

1. האם מותר להשתמש באותה כוס זכוכית גם בארוחה בשרית וגם בארוחה חלבית?

2. כוס זכוכית ששמו בתוכה גבינה צהובה (הכל קר)הפכה לחלבית?

תשובה:

שלום רב.

מעיקר הדין מותר להשתמש בכוסות זכוכית (וכן דורלקס) גם לבשרי וגם לחלבי במשקה קר או חם לאחר שמדיחים אותם היטב ביניהם. אך למעשה ראוי לייחד כוסות לשימוש נפרד לחלבי ולבשרי.

כוסות העשויים חרסינה או קרמיקה, יש לייחדן ל שימוש חלבי ולשימוש בשרי בנפרד. אכן בשעת הצורך, מותר להגיש בהם באופן מקרי משקאות קרים במהלך ארוחה בשרית אפילו שתו מהם באותו יום חלב חם.

כוס זכוכית ששמו בה גבינה צהובה אין בדבר כל חשש ונשארה פרווה (גם מפני שאין בליעות בצונן וגם שזכוכית לא בולע אף בחם בדיעבד), וידיחה היטב.

מקורות:

מעיקר הדין זכוכית אינה בולעת כמבואר במחבר סוס"י תנ"א, ואף הרמ"א שהחמיר שם אינו אלא לאיסור חמץ [וי"א כיוון שיכול להשתמש בה אחר הפסח החמיר הרמ"א בזה כ"כ מנחת יצחק] ולכתחילה מחמירים בזה אך בדיעבד שרי אף בצונן. וראה בשו"ת משנה הלכות חלק ט' סי' קס"ח ושו"ת תשובות והנהגות א,תלב שהסיקו שהרמ"א לא החמיר בזה אלא לענין פסח, וכן הביא השדי חמד אסיפת דינים ה,כט בשם הרב קהל יהודה. ובשו"ת ציץ אליעזר ח,כ וט,כו נוטה לאסור אף בשאר ימות השנה.

ונהגו להשתמש בכוסות נפרדים לארוחות בשריות וארוחות חלביות מדיני ההרחקות שיש את הבעין של הבשר או החלב וכמו שכתב הרמ"א סי' פ"ח האוכל בשר לא ישתה מכוס ששתה מי שאוכל חלבי, אמנם כיוון שהוא דבר דרכו בהדחה יש מקום להקל כמבואר בבעל העיטור בסי' צ"א סעי' ב'. אך מחשש שמא במהלך הסעודה כשיצטרכו כוס בדחיפות יוציאו כוס מתוך כיור שאינו מסוג הארוחה ולא ישטפו את הכוס כראוי, נהגו להתרחק מהמכשול והצריכו לכתחילה לייחד כוסות לכל מין בנפרד.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל