תרומות – לחץ כאן

הפיכת בניין שנבנה ככנסיה לבית כנסת

שלום כבוד הרבנים,

יש לי שאלה דחופה ולמעשה.

באחת מעיירות בגרמניה שבה אני מכהן בתור רב, ישנה קהילה שזמן רב היתה ללא בית כנסת וכעת קיבלה תקציב קטן עבור מטרה זו.

הקהילה קיבלה הצעה מן העירייה – לקנות בנין במרכז העיר במחיר טוב. בנין זה נבנה בשנת 1600 על ידי קבוצה נוצרית פרוטסטנטית, המכונה Huguenots, שהיגרה מצרפת.

הבניין נבנה בצורת כנסיה, אבל כבר הרבה שנים לא משתמשים בו למטרות דת והוא הפך למוזיאון ואולם אירועים.

כמובן כל הצלבים נשארו.

שאלה: האם מותר לפי ההלכה לקנות בניין זה למטרת הפיכתו לבית כנסת (כמובן כל הצלבים ופעמונים יוסרו)? מדובר בקהילה של אנשים יוצאי רוסיה, שעדיין אינם שומרי שבת.

תשובה:

זוהי שאלה לא פשוטה.

הרבה פוסקים כתבו שאין לעשות בית כנסת מבית שעבדו בו עבודה זרה, כמו שכתב באליה רבה (קנד, טו), ובשו"ת בני ציון (סימן סג), ובפרי מגדים (א"א ס"ק יז), ושו"ת חת"ס (או"ח מב), ושו"ת מהר"ם שי"ק (יו"ד קנד), ועוד. וחלקם דברו להדיה בשאלת הפיכת כנסייה לבית כנסת (ראה בשו"ת בני ציון, שם), ודנו מצד מה שנוצרים עובדים בשיתוף וייתכן שלא מצווים על כך, ואעפ"כ אסרו.

אולם, בארה"ב נהגו רבים בדורות קודמים להקל בכך ע"פ דברי המגן אברהם (קנד, ס"ק יז) והמשנה ברורה (שם ס"ק מה), וכתב שם המשנ"ב שהמנהג להקל בכך, אבל הוסיף שאין להקל אלא באופן שלא קבעו שם אליליהם, אבל במקום שהיו אליליהם קבועים שם, אין להפכו לבית הכנסת, וע"ש גם בביאור הלכה.

ועי' גם באגרות משה (או"ח ח"א, סימן מט) שכתב שאין דעתו נוחה כלל ממה שהפכו כנסיות לבתי כנסת, וכתב שבדיעבד אין לאסור וגם ייתכן שמותר לכתחילה להתפלל שם, אבל לא לעשות כן לכתחילה.

אולם, בנידון דידן, מדובר לא בכנסייה של הנצרות הקתולית, אלא בנצרות פרוטסטנטית, ובסוג של פרוטסטנטים הידוע כמתנגד לאייקונים של הנצרות בפרט ולעבודה זרה בכלל. אצל כת נצרות זו נראה שגם לצלב יש ערך סמלי, ולא ערך של עבודה זרה ממש, שכן אינם עובדים את הצלב. וכבר דנו רבים על הנצרות אם נחשבת עבו"ז, אבל בכת זו יש מקום יותר להקל.

עוד סיבה להקל בנידון דנן הוא שמדובר בכנסייה שכבר אינה משמשת ככנסייה, אלא כמוזיאון.

לכן, אם כי בוודאי שאילו הייתה אלטרנטיבה סבירה, היה עדיף לקחת בניין אחר, אך בהינתן שאין אלטרנטיבה, לענ"ד מותר לסמוך במקרה זה על המג"א, שכבר אמר המשנ"ב שהמנהג להקל, ובצירוף הסברות הנ"ל שלא מדובר על עבודה זרה, וגם אינה כנסייה כעת. ויש לנהוג כמו שכתב בשו"ת אגרות משה (שם) שיש להקדיש את המקום לבית כנסת רק לאחר השיפוץ.

ויה"ר שתזכו לקדש שם שמים.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל