הגעלת כלי פלסטיק

האם אפשר להגעיל כלי פלסטיק? שמעתי שאפשר כיון שהפלסטיק בימינו עמיד במים חמים, האם זה נכון?

תשובה:

הגעת כלי פלסטיק אינה תלויה בעמידותם בחום, אלא האם דינם ככלי חרס שלא מועילה להם הגעלה, וכדעת האגרות משה. או שדינם כשאר כלים שמועילה להם הגעלה, ועל כן מי שנהג עד עתה שלא להגעיל כלי פלסטיק אין לו להגעיל גם בזמנינו.

מקורות

בשו"ת אג"מ (יו"ד ח"ב סי' צב) ושו"ת קנין תורה (ח"ב סי' צ"ב) ושו"ת להורות נתן (ח"ו סי' סט) החמירו בזה שלא מועיל לפלסטיק הגעלה שדינו ככלי חרס, לעומת זאת בשו"ת חלקת יעקב ח"ב סי' קסג האריך באופן עשיית כלי פלסטיק ומסיק שאפשר להכשירן בהגעלה וכ"כ במנחת יצחק ח"ג סי' סז ובציץ אליעזר ח"ד סי' ו ובשו"ת שאלי ציון ח"ב סי' כג שו"ת באר משה ח"ב סי' נג, ושו"ת אור לציון ח"ג פ"י סי' יג, וחזון עובדיה (פסח עמ' קנא), הקילו בזה וע"ע ביסודי ישורון ח"ו עמ' קע, ובספר סידור פסח כהלכתו (פ"ט הערה 49 בשם הגרי"ש)

הצטרף לדיון

5 תגובות

 1. טעות נפוצה לכתוב בשם האגר"מ שהוא אוסר הגעלת כלי פלסטיק, בגלל דברים שכתב והובנו לא נכון ע"י הרב צבי כהן בספר הגעלת כלים.

  דעת האגר"מ מפורשת: אה"ע ח"ד ס"ז "והכלים טאפלון ופלסטיק מועיל הגעלה ברותחין…. שזהו ספק דרבנן"

 2. הדברים שהבאת מהאגרות משה צודקים ונכונים, והדברים שהובאו מדבריו ביו"ד ח"ב מדובר שם על ענין טבילת כלים ולא על הגעלת כלים, וטעות לעולם חוזרת.

 3. דברי הרב א"צ חיזוק. אך גם השואל צדק כי יש כן חילוק בעמידות הפלסטיק וכי גם המתירים כלי פלסטיק בהגעלה לא יתירו זאת בכלים העלולים לינזק (ועדיין יש כאלו היום).
  שכן קיים החשש 'דלמא חייס עליהו'.
  אגב. אולי משהו יודע האם האוסרים כלי פלסטיק יאסרו גם כאשר נמיס את הפלסטיק ונעשה ממנו חדש. האם יועיל גם למה שבלע ביבש וצריך ליבון? אשמח אם אקבל ת' גם למייל שלי. תודה.

 4. התשובה בח"ב סימן צ"ב מדברת במפורש על הגעלה בכלי פלסטיק והוא מחמיר ולא על טבילה.
  התשובה מאבן העזר מדברת על כלי מתכת שמצופה בטפלון פלסטיק ובזה הוא מקל להגעיל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל