פירות שביעית בחו”ל

רבני בית ההוראה
ט"ז אלול ה'תשע"ט

שאלה:

שלום וברכה, האם מותר לקנות פירות שביעית שמשווקים בחו”ל? האם כשמשלמים בכרטיס אשראי ישנה בעיה שהכסף נתפס בקדושת שביעית?

תשובה:

שלום רב

האיסור לעשות סחורה בפירות שביעית קיים בחו”ל, ובכלל אסור להוציא פירות שביעית מארץ ישראל לחו”ל! בדיעבד, אדם שהוציא פרי של שביעית לחו”ל יכול לאכול את הפרי בחו”ל ואין חיוב להחזירו לארץ ישראל. אם מדובר בפירות שגדלו בחו”ל כמובן אין בהם קדושת שביעית ואפשר לקנות ללא חשש.

מקורות

חזון איש שביעית סי’ י ס”ק ו, וראה רידבז פ”ה סעי’ יח, שאף שהראב”ד החמיר שאסור לאוכלם שם הכרעת כל הפוסקים שלא כדבריו.

6 תגובות

  מיכאל:

  שאלתי האם אסור לקנות פירות שביעית בכרטיס אשראי. אם כל הבעיה היא שהכסף נתפס בקדושת שביעית, לכאורה בעיה זו אינה קיימת כאשר קונים פירות תמורת מלווה.

  רבני בית הוראה:

  נכון שאין תפיסת קדושה בכרטיס אשראי, ראה מנחת אשר שביעית עמ’ צח וכן פשוט, אבל זה עדיין לא מתיר את הוצאת הפירות לחו”ל וגם לא את איסור סחורה בפירות שביעית.

  מיכאל:

  מדובר בפירות שהוצאו לחו”ל לרשתות שווק נוכריים. השאלה היא אם מותר לקנות אותם מגויים בכרטיס אשראי ואולי גם מצוה לעשות כן כדי לנהוג בפירות אלו בקדושה?

  רבני בית הוראה:

  אין מצוה כי אם זה מגיע כך זה ודאי לא בכשרות טובה ויש חשש ערלה וחשש שמור ונעבד.

  מיכאל:

  לגבי ערלה אפשר להסתמך על ביטול במאתיים כמו בשנים רגילות, וגם שזה נוגע רק לפירות עץ. ולגבי שמור ונעבד הלא רוב הראשונים אינם אוסרים את הפירות הללו באכילה בדיעבד?

  רבני בית הוראה:

  ביטול במאתיים לא בהכרח שיש, יתכן שכל הסחורה בחנות היא ערלה… מי אמר לך מהיכן זה בא ומה הכמות, אם כבר יש לדון כאן זה על הלך אחר הרוב, ובזה ידוע שהחמיר מאוד הגרי”ש אלישיב, בטענה שאם זה גדל במטע של יהודי וכבר אצלו במטע נולד הספק, הרי נולד הספק בקבוע וקיימא לן כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, אמנם כמדומני הגר”ע יוסף נטה להקל בזה ולא ידוע לי טעמו.
  שמור ונעבד זו מחלוקת ראשונים ואחרונים גדולה נכון שבשעת הדחק גדול סומכים על המקילים, אבל זה המצב אצלכם כרגע?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *