הסרת שערה לבנה חריגה

רבני בית ההוראה
כ"א שבט ה'תשע"ט

שאלה:

לאשתי מפריעה שערה לבנה שצמחה לי בזקן כיוון שיש לה מראה חריג (בולטת מידי), האם מותר לה להוריד לי את זה על דעתה ?

תשובה:

שלום רב,

עקרונית זה אסור. ראה שו”ע (יו”ד סי’ קפב סעי’ ו’): “אסור (לאיש) ללקט אפילו שער אחד לבן מתוך השחורות, משום לא ילבש גבר (דברים כב, ה) וכן אסור לאיש לצבוע שערות לבנות שיהיו שחורות, אפילו שערה אחת”. אני מניח שהכוונה אפילו שערה אחת – כל פעם שערה אחת זה מראה קצת חריג.

אמנם ראה בשו”ת התעוררות תשובה (ח”ד סי’ פט) שכתב: “לפי שנמצא פעמים שבחורים רכים נמצאים בשערותם שערות לבנות אשר הם באים מחלישת הטבע האם מותרים ללקטם כדי שלא יהיה לפלא בעיני בני אדם כי אין כוונתו בזה לייפות עצמו אלא שלא יהיה לתמהון בעיני בני אדם. וקצת ראיה לזה דהיכי דאינו מתכוון לייפות עצמו שרי, מתוס’ ע”ז (כט,א) ד”ה המסתפר שכתבו דהגם
שאסור להסתכל במראה משום לא ילבש גבר שמלת אשה מ”מ מותר להסתכל במראה לראות אם יש בפניו נוות או דבר מאוס כדי להסירו ואין בזה משום לא ילבש גבר כיון שאינו עושה להתנאות”.

מ”מ צריכים באמת לשים לב שמדובר במשהו חריג ומבייש, ולא שאשתך רוצה שתראה יפה יותר..

ההצעה שלך שהיא תעשה זאת כמובן אינה רלוונטית, לא משנה מי עושה את זה, אם זה אסור, אז אסור לך לגרום לכך שזה ייעשה. ראה שם בתשובה הנ”ל.

אני מאחל לך עוד הרבה שערות לבנות בעז”ה!

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *