נדר בלשון שבועה

שאלה:

מה הדין אם נשבעתי לגבר בצורה כזאת "אני נשבעת שאני אסורה על כל העולם חוץ ממך כהקדש", זה ממש דחוף!!! האם השבועה חלה??
תודה

תשובה:

שלום וברכה

בעצם מה שנעשה כאן, הוא נדר בלשון שבועה שנחלקו הראשונים אם דינו כנדר ולמעשה צריך התרה והנדר חל.

מקורות:

על מחלוקתם של הראשונים אם נדר בלשון שבועה יש בו ממש, ראה תוס’ רשב”א ור”ן נדרים ב ע”ב שסברו שנדר הנעשה באופן זה אינו נחשב לכלום, וכן דעת הרא”ש שם סי’ ב והרמב”ם בתשובותיו פאר הדור סי’ נט, וכן נקטו חלק מהפוסקים המאוחרים יותר, ראה שו”ת מהר”ם אלשיך סי’ ק ג ושו”ת דברי ריבות סי’ קס. לעומתם סברו רבים שנדר זה יש בו תוקף, ראה בית יוסף יו”ד סי’ רו בשם שו”ת הרשב”א, וכן דעת התשב”ץ ח”א סי’ צג ושו”ת מהרי”ט ח”א סי’ קלה ועוד רבים, ויש שסברו שאף הר”ן והתוס’ סוברים כך [שלא כמשמעות דבריהם המובאים לעיל, ראה שו”ת מהר”ם אלשיך שם], וכן פסק להלכה השולחן ערוך שם סי’ רו סעי’ ה, וראה שו”ת חתם סופר יו”ד סי’ רכ.

יתר על כן כתבו הרא”ש והרמב”ם שם, שהיות ובזמנינו מצוי הדבר שהמון העם נשבעים בנקל בלא ליתן דעתם לחומר העוון הכרוך בכך, יש לאסור עליהם ולהחשיב זאת כנדר גמור לכל השיטות!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל