האם ניתן לפחות מדמי השכירות עבור הימים שלא היו מים חמים בדירה

רבני בית ההוראה
ל' ניסן ה'תשע"ח

שאלה:

בדירה שכורה התקלקל הבוילער וכתוצאה מכך לא היו מים חמים כעשרה ימים, האם יקזז מהשכירות על ימים אלו?

תשובה:

שלום וברכה,

קלקול שאירע בדירה שכורה מספר ימים, ועדיין ניתן לדור בבית בדוחק, אין השוכר יכול לנכות מדמי השכירות, למרות שדר עם קשיים בדירה מספר ימים. ועל זה אמרו מזלו של השוכר גרם.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו”ע חו”מ סימן שי ס”א: השוכר את הבהמה וחלתה ועדיין ראוי למלאכה או נשתטית, או נלקחה לעבודת המלך אעפ”י שאין סופה לחזור, אם נלקחה דרך הליכה הרי המשכיר אומר לשוכר הרי שלך לפניך, ונותן לו שכרו משלם.

וביאר הנתיבות (ס”ק ב) שאם האונס היה בגוף הבהמה, נמצא שניזוק גם המשכיר, ואין יכול לומר לשוכר מזלך גרם, שהרי גם הוא ניזוק, אלא מדובר שנעשה נזק רק בשימוש של הפרה דהיינו שהתעוורה או חלתה. וכן בנלקחה לעבודת המלך מדובר שנלקחה לזמן מועט ותחזור לבעלים, וגוף הבהמה קיים לבעלים, נמצא שניזוקו רק הפירות ולא הגוף, הרי מזלו של השוכר גרם, ומשלם למשכיר שכרו משלם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *