יין שנשאר פתוח בלילה

רבני בית ההוראה
ב' ניסן ה'תשע"ח

שאלה:

שלום רב!
אבקש לשאול מה ההלכה בבקבוק יין שנשאר פתוח בטעות במקום פתוח, הסיפור הוא, שהעברנו קרטון יינות בעת מעבר דירה, ושמנו את הקרטון בקומת הדירה, שם זה נשאר לילה שלם ואולי גם יותר מזה, וכשהגענו לדירה והכנסנו את היינות פנימה, שמנו לב שבקבוק אחד היה פתוח בלי הפקק, היין הזה מאד חשוב לנו, כי זה קנקן שהשארנו משמחת הברית של אחד הילדים, אנחנו משאירים מהיין של הבריתות לחתונות שלהם בעז”ה, ולכן חשוב לנו לדעת אם זה לא בעיה שזה נשאר פתוח בבניין חדש (אני לא חושב שהפועלים נגעו בו, אבל הסתובבו כנראה בבניין).

תשובה:

שלום וברכה

גם לולי החשש של יין נסך שכנראה אין כאן, כיון שאתה לא יודע שהיה שם גוי ובודאי לא בלילה, עדיין ליין של ברכה נהגו להקפיד על גילוי, ולכן לא ניתן יהיה לברך עליו בחופה של הילד, אלא סתם לשתות ממנו בסעודה.

מקורות:

יש לדעת, שהעיקר להלכה שבזמנינו שנחשים אינם מצויים בבתים אין חשש של משקין מגולים [ורק לענין קידוש ושאר כוס של ברכה מקפידים בזה, וכפי שפסק השולחן ערוך ביו”ד סי’ קטז סעיף א. אמנם, ידועה שיטת הגר”א שמחמיר בזה גם לזמנינו, וכן הביא הפתחי תשובה שם בשם השל”ה ששומר נפשו ירחק מזה, ומכל מקום בכל מקרה של ספק וכדומה ודאי יש לסמוך על הכרעת השו”ע. ולכן, אף שבכף החיים שם אות ז’ הביא מדברי רבים מהפוסקים שיש לחשוש גם למשקה שהיה מגולה ביום בלי שראו אותו, לא נהגו להחמיר בזה אא”כ היה מגולה בלילה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *