גילוח בסכין באיזור הלחי

שאלה:

שלום וברכה,
האם מותר לסדר "צורה" בזקן עם סכין באיזור הלחי (בערך במקביל לגובה האף)

תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

בפנים ממש כמו במקרה שהזכרת, אין לגלח בתער בשום מקום כדי שלא תבוא להכשל חלילה! בגרון יש מהפוסקים שהחמירו שלא לגלח בתער, וכ”כ הרמ”א וזאת מהטעם הנ”ל שלא יבואו לידי מכשול. אך הספרדים נהגו להקל. רק יזהר מאד שלא יעלה כלפי מעלה והצדדים למקום הפאות, רק ממש בגרון למטה.

יום טוב.

מקורות:

עי’ מאירי (מכות כ:) וז”ל: וכן מעשים בכל יום שאף אותם שנהגו שלא לספר בתער כלל, מספרים הם השפם ותחתית הזקן המתחבר לצואר בלא שום פקפוק, אלא שגדולי המחברים כתבו אף בשפם שאע”פ שהוא מותר לא נהגו להשחיתו אלא לגלח קצתו עד שלא יעכב אכילה ושתיה. ע”כ. וכ”כ בספר המנהיג דיני גילוח. וע”ע ס’ מחשבות בעצה (חיו”ד הל’ פאת הראש דף ל).

ועי’ בשו”ע (סי’ קפא ס”י) שכתב: פאות הזקן הם ה’, ורבו בהם הדעות, לפיכך ירא שמים יצא את כולם ולא יעביר תער על כל זקנו כלל. והוסיף הרמ”א שם: ואפילו תחת הגרון. ומקורו מדברי הב”י בשם אגרת ר”י וסמ”ג. ובב”י שם כתב לבאר טעמם, לפי שדומה לתיקון הנשים. ושוב הביא מהסמ”ק שביאר הטעם משום שפעמים מושך אליו העור של הפאה.  ועי’ בביאור הגר”א שכתב דאין נראה כן להלכה, דמ”ש מכל מקומות הזקן שלא במקום הפאות דמותר אף בתער, ולא אסרו אלא בגוף שאינו גדל כ”כ ואינו עושה אלא ליפותו ואסור משום לא ילבש. ע”כ.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל