גוי שרוצה לתרום ספר תורה לעילוי נשמת חברו

גויי ויהודי היו מיודדים, היהודי נפטר לא עליכם, הגוי רוצה לרכוש ספר תורה לע"נ אותו יהודי.
האם מותר לכתוב לו ספר תורה? אשמח אם תוכלו לשלוח לי את
התשובה למייל.
זו שאלה שעומדת על פירקה בימים אלו, ואנו מחפשים תשובה. תודה רבה.

תשובה:

שלום רב,

אני מניח שאין בדעת הגוי לכתוב ספר תורה לעילוי נשמת חברו כפי שאתה כותב, אלא ודאי כוונתך לממן ספר תורה.

אין בעיה, הגוי יכול לתרום לצורך כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת חברו.

מקורות:

נפסק בשו"ע יו"ד סי' רנד סעי' ב': "שר עובד כוכבים ששלח ממון לישראל לצדקה, אין מחזירין אותו משום שלום מלכות, אלא נוטלין ממנו וינתן לעניי נכרים בסתר, כדי שלא ישמע השר. רמ"א: וכל זה דוקא כשנותנין מעות לצדקה, אבל אם מנדבין דבר לבית הכנסת, מקבלים מהם". ואין חילוק בין אם הוא תורם מנורה לבית הכנסת או ספר תורה, ראה מג"א (סי' קנד סקי"ח): "ובספר חסידים סי' תרפ"ז כתוב דאם נתן מעות לכתוב ס"ת בשמו שרי וכ"כ הש"ך בסי' רנ"ד בשם מבי"ט ח"ב סימן רי"ד". וראה שם באליה רבה, שרצה לומר שמה שהתירו זה רק לקבל כסף עבור רכישת או כתיבת הס"ת, ולא אם הגוי בעצמו נותן את הס"ת. אולם במקרה הנוכחי ודאי שלעת כולם מותר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל