מי שפרע באופן שהתברר לו שאינו זקוק למוצר כלל

רבני בית ההוראה
כ"ה סיון ה'תשע"ו

לעניין מי שפרע- א. מי ששילם והתברר שטעה ואינו צריך כלל את המוצר שקנה כגון שחשב שהמכשיר שהיה לו כבר בבית התקלקל ואין טעם לתקנו ולכן קנה מוצר חדש ואח”כ התברר לו שקל לתקן את המכשיר הישן האם יכול לבטל העסקה ולא יהיה במי שפרע? (האם לדמותו ליוקרא וזולא או לדמותו למי שחושש שיאבד את מה שקנה)
ב. האם מי שמנצל את חוק הגנת הצרכן לביטול עסקה חייב במי שפרע? או שמא מאחר ולפי החוק אפשר להחזיר גם לאחר קניין גמור א”כ כל העסקה היא על תנאי וממילא גם מי שפרע אין כאן.

תשובה:

שלום רב,

א. החת”ס כתב בתשובה שאין מי שפרע בתרי תרעי והמקרה שלו  דומה קצת לנידון השאלה ותמה עליו הערך ש”י( ועוד פוסקים) שלא נאמר הדין הזה במי שנתן כסף, רק במי שעוד לא נתן. וזה נאמר על בעיה של מחוסרי אמנה והשבט הלוי תירץ שבהפרש גדול אין הבדל בין מחוסר אמנה למי שפרע וגם למי שסובר שיש מחוסר אמנה בתרי תרעי הוא יודה בהפרש גדול שלא על דעת כן נתחייב.

כשיש ספק לגבי מי שפרע נחלקו הפוסקים המשפט שלום (ועוד) שאם( כמו במקרה שלנו) המוכר מוחזק בכסף  הוא יכול להמשיך להחזיק  בכסף עד שהשני יקבל מי שפרע מספק והערך ש”י הביא הרבה פוסקים שמפורש בהם שהמוכר צריך להחזיר את הכסף (ודחיית המשפט שלום דחוק מאד עי”ש)

במקרה הזה נראה להחמיר שהיה לו לברר לפני כן אם יכול לתקן ואינו דומה ממש לחת”ס.

ב במקום  שהמנהג שמחזירים אין מי שפרע, כאמור בשאלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *