שתיית יין בעת ההקפות בשמחת תורה

שלום רב
רציתי לדעת עם מותר לשתות אלכוהול בבית כנסת בשמחה תורה ?
ואם לא, אם מותר לשתות אלכוהול בחצר של הבית כנסת .
תודה וחג שמח

תשובה:

יש מקומות שנהגו לעשות משתה ושמחה בבתי הכנסיות בעת ההקפות בשמחת תורה ולחלק יין לרוקדים, אולם, חייבים להמנע במקום שהדבר עלול להביא לידי הוללות וכד'. וכל אדם חייב ליתן אל ליבו שלא לשתות אלא מעט כדי שיוכל להתפלל תפילת מוסף כדת וכדין, כפי שיבואר במקורות.

מקורות:

ראה משנה ברורה (סי' תרסט ס"ק ו) בשם מהרי"ק (סי' ט): "רעה עושין בהרבה מקומות במה שביטלו מקרוב שלא לעשות משתה ושמחה בשמחת תורה". ואף שעיקר דבריו אמורים מן הסתם על עצם הסעודה הנעשית ביום, ולא לענין השתייה הנהוגה בעת התפילה, מכל מקום כבר נהגו בהרבה מקומות שלא להמנע אף משתייה זו. ראה שם ס"ק יז שהביא המשנה ברורה בשם הלבוש שאין לעלות לדוכן בשמחת תורה במוסף משום "דשכיחי שכרות". כלומר, המנג הוא ככל הנראה קדום.

אולם, יש לידע, כי לפי המבואר בשולחן ערוך (או"ח סי' צט) אדם ששתה רביעית יין אינו רשא להתפלל תפילת מוסף עד שיפוג יינו! ובמשנה ברורה שם כתב שדין זה אמור גם לענין שאר משקאות שעלולים להביא את האדם לידי שכרות, ובאלו החריפים, אף פחות משיעור רביעית אסור לשתות. לכן, אם הוא שותה זמן רב לפני תפילת מוסף [שהרי קריאת התורה מתארכת בדרך כלל זמן רב, לפי המנהג שכל אנשי בית הכנסת עולים לתורה כולל הילדים, מותר לשתות קודם לכן מתוך הנחה שעד הגיע זמן מוסף יפוג יינו. אבל אם בכוונתו להתפלל מיד, או שהוא רגיש לשתייה והיא משפיעה עליו זמן רב, אסור לשתות.

[כמו כן, יש להקפיד שלא לחלק משקאות אלו בבית הכנסת לפני קידוש! הואיל ולדעת רוב הפוסקים מצות קידוש חלה על האדם מיד כשמסיים תפילת שמונה עשרה של שחרית ולא רק לאחר תפילת מוסף, ראה הליכות שלמה עמ' רמח].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל