זמן היארצייט למי שנפטר בבין השמשות

רבני בית ההוראה
י"א תמוז ה'תשע"ג

שלום רב!

אם יהודי נפטר בין השמשות, מתי מציינים את יוארצייט, ביום ראשון או למחרת?

תשובה:

שלום רב.

לכתחילה יש לנהוג יארצייט בשני הימים, ולהתפלל כחזן ולומר קדיש בשניהם, אך אם יש מתפלל אחר שיש לו חיוב או שקשה לאדם לנהוג יארצייט בשני הימים, ינהג רק ביום השני.

מקורות:

אגרות משה יו”ד חלק ג’ סי’ קע”ט וסברתו שביום הראשון אולי היה חי וביום השני ודאי היה מת ע”ש. וכן כתב בדודאי השדה סי’ צ”ט, אמנם בגשר החיים פרק לב סי”ב כתב שינהגו ביום הראשון יארצייט. ולענין התענית ביום זה בחקרי לב כתב שיתענה באיזה יום שירצה, ובגשר החיים שם כתב שיתענה ביום הראשון, ובשבט הלוי יו”ד סי’ רי”ג כתב שבשנה הראשונה יתענה ביום השני ובשאר השנים צריך עיון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *