שכחה טומפון וספרה ז’ נקיים וטבלה מה דינה

רבני בית ההוראה
3 Sh'vat 5772

שאלה:

אשה הניחה בזמן הווסת שתי תחבושות פנימיות (טומפון-tompon) בעומק, ולמעשה שכחה להוציא את התחבושת הפנימית ועשתה הפסק טהרה ושבעה נקיים וטבלה, ואף היתה עם בעלה, מה עושים בדיעבד?

תשובה:

צריכה הפסק טהרה, וספירת שבעה נקיים וטבילה שוב פעם, שכן הפסק הטהרה ושבעת הנקיים לא עלו לה בפעם הראשונה.

מקורות:

כן מוכח מדברי כל הפוסקים שדנו בנידון כעין זה לגבי מי שיש לה טבעת שמונעת צניחת רחם ומאחר והדברים התארכו מקורות התשובה נמצאים בחלק המאמרים כאן.

1 Comment

    רונה:

    לא מבינה אם היה לה טמפון בפנים איך היא הכניסה את העדים לבדיקות?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *