שאלה בהלכות מוקצה

הרב מאיר יצחק וינד
כ"ח חשון ה'תשע"ב

שלום רב!!
יש לי שתי שאלות בנוגע להלכות שבת:
בסימן שט השו”ע ובעקבותיו המ”ב פוסקים שבמקרה שיש דבר אסור ומותר על משטח אז יש לנסות ולנער את הדבר האסור ובפשטות ע”פ הגדרת המ”ב (במקשה של החבית) הטלטול נחשב כטלטול מן הצד, ואילו בסימן שיא ישנו היתר של טלטול מן הצד לצורך הדבר המותר ולא נראה שישנם תנאים קודמים אלא ההיתר הוא לכתחילה, ולא הבנתי את היחס בין הדברים וכיצד יש לנהוג למעשה.

תודה רבה!!!!

תשובה

שלום רב!

עיין במשנה ברורה סימן ש”ט ס”ק י”ז שמבאר שכל מה שהתירו טלטול מן הצד זה דווקא כשאין לו דרך אחרת לטלטל את הדבר המותר רק על ידי שמטלטל את המוקצה בטלטול מן הצד, אבל במקרה שיש לו אפשרות לטלטל את הדבר המותר גם בלי לטלטל את הדבר האסור, וכמו במקרה כאן שיכול לנער את הדבר המוקצה לא התירו לו לטלטלו בטלטול מן הצד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *