פדיון כפרות עכשיו

מכשיר ביבי סיטר לתינוק בשבת

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

לענין בית שיש יותר מקומה אחת או גדולה שאינם יכולים לשמוע לתינוק כשההורים בקומה אחר או חלק אחר בבית, ויש צורך לשמוע לתינוק כדי לעזור אותו ורוצים לשים רדיו שקולט האודיו ואפשר לשמוע בקול רם במקום אחר שבבית, האם מותר להשתמש בזה בשבת לכתחילה? ומשמע שכבר מסודר קודם השבת.

והחששות כאן אלו א' כשיש נרות בו שמדליקים לפי הגבהת הקול או רעש, וב' כשבוגרים עוברים קרוב אליו והוא קולט את הקול ומעביר למקום אחר והרי פסיק רישא דלא ניחא ליה והוא העביר קול ברם קול ובמכונות אלו שיש להם נרות המראות הגובה הדיבור רעש וכו' הרי הפעיל נרות בדיבורו אף שלא התכוון כלל ולכתחילה זה בעיה.

אז נשמח לקבל חוות דעת מן המורים.

תודה

ברכה הצלחה גדולה ושלום
חתימה וכתיבה טובה לכולם

תשובה:

שלום רב

לכתחילה זה לא, גם מחמת הנורות, וגם מחמת הבוגרים המסתובבים שם, שהרי גם פסיק רישא דלא ניחא ליה במלאכה מרוחקת אינו לכתחילה…

השאלה מה קורה בעת צורך גדול או לצורך חולה.

ובזה נראה כך: כאשר אין נורות חשמל, נראה באופן פשוט שדין מכשיר זה ככל מכשיר שמיעה שהתירו פוסקי זמנינו להשתמש בו בשבת, כאשר הוא מופעל ועומד מערב שבת, ראה שמירת שבת כהלכתה פרק לד סעיף ח ובמקורות שם בהרחבה רבה. כאשר יש נורה הנדלקת יש לדון קצת, והענין קצת תלוי באופן פעולת המכשיר [אני יוצא כרגע מנקודת הנחה שלא רק התינוק מדבר או בוכה למכשיר, שאם כן ודאי דינו כמתעסק גמור ואין מקום לחשש כלל בפרט שאינו בגיל חינוך ואינו בר דעת והבנה כלל, אלא גם האמא קצת מדבר שם, בברכה אותו בלילה טוב קריאת שמע וכו'…]. אם הנורה נדלקת גם היא על ידי אותו זרם הקיים כל הזמן ואין כאן אלא הגברת זרם ולא זרם חדש [כך מסתבר באופן פשוט], נראה שאפשר להתיר, שהרי מדובר בנורת לד ואין כאן איסור הבערה כלל, וכל החשש הוא מצד איסור בונה, דבר שלא קיים כאן לכאורה, וכיון שמדובר בפסיק רישא דלא ניחא ליה בגרמא בספק רחוק של איסור דרבנן נראה להקל. אולם אם מופעל כאן זרם חדש [לא מסתבר…] יש אולי מקום להחמיר בזה אם אין צורך מיוחד, מחמת דעתו של החזון איש שיש בסגירת מעגל חשמלי איסור בונה.

מצד חשש איסור אוושא מלתא לא נראה להחמיר, שכן ידוע שניתן להפעיל את המכשיר מראש, וכפי שהתיר בציץ אליעזר מטעם זה הפעלת ממטרות על ידי שעון שבת [אף שבזה החמיר הגרש"ז אויערבך, ומכל מקום לענין מכשיר כזה שאולי לא יופעל ואינו פומבי וציבורי כל כך, לא נראה להחמיר מטעם זה כלל, אף לאשכנזים וכל שכן לספרדים].

כאשר יש נורות נדלקות, כאמור יש לדעת באיזה אופן זה פועל ואינני יודע.

מקורות:

ראה עוד הליכות עולם ח"ד דף קצז. ראה בדומה לכך כאן בהרחבה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל