תרומות – לחץ כאן

בגד ארבע כנפות ללא ציצית לנשים

שאלה:

בס"ד שלום רב
האם לאשה מותר לכתחילה ללבוש בגד ד' כנפות אע"פ שלא מצויצות, כגון השאלים למיניהם או שמלה בעלת שסע ארוך וכדומה?

תשובה:

אכן, אשה פטורה מציצית ככל המצוות שהזמן גרמא ואין כל בעיה מבחינתה ללכת בבגד ארבע כנפות ללא ציצית.

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן יז

סעיף ב

נשים ועבדים פטורים, מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא. הגה: ומ"מ אם רוצים לעטפו ולברך עליו הרשות בידן כמו בשאר מצות עשה שהזמן גרמא (תוס' והרא"ש והר"ן פ"ב דר"ה ופ"ק דקדושין), אך מחזי כיוהרא, ולכן אין להן ללבוש ציצית, הואיל ואינו חובת גברא (אגור סימן כ"ז) פי' אינו חייב לקנות לו טלית כדי שיתחייב בציצית. ולקמן בסימן י"ט אמר כשיש לו טלית מארבע כנפות (ולבשו). טומטום ואדרוגינוס, חייבין מספק, ויתעטפו בלא ברכה. (פי' טומטום, לא נודע אם הוא זכר או נקבה. ואדרוגינוס יש לו זכרות ונקבות). (הגה: ולפי מה שנהגו נשים לברך במצות עשה שהזמן גרמא, גם הם יברכו). (דברי עצמו). 

Join the Conversation

2 Comments

  1. מחילה רבינו, השואל שאל בקשר ללבישת בגד שכזה ללא שימת ציצית אך במקורות לא מבואר דין זה. כל ההתייחסות הינה לעובדה שאין עליה חובה לחזר אחר בגד שכזה ע"מ להטיל בו ציצית אך מהיכי תיתי שאם היא אכן כבר לובשת בגד שכזה שלא תטיל בו ציצית?

  2. לדעתי זה לא נכון פשט השו"ע, גם גבר לא חייב לחזר אחר בגד כזה! בעידנא דריתחא עונשים על כך אבל זו לא חובה בודאי השו"ע דיבר על עיקר הדין, וזהו דין פשוט שאין בו מקום לדיון. אם תרצה נציין גם לשו"ע שאשה כשרה להטיל ציצית בבגד למרות שאינה בתורת המצוה..

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל