תרומות – לחץ כאן

מקום הדלקת נרות חנוכה בבנין משותף

שאלה:

הגרים בבית משותף. שיש כניסה לבית. ויש חצר הפונה לרה"ר. היכן ידליקו נרות חנוכה.

תשובה:

שלום רב.

בענין חדרי המדרגות בזמנינו נחלקו הדעות. דעת החזון איש כפי שהובאה בהל' מזוזה ומפי השמועה ידוע שכך סבר לגבי חנוכה, שהואיל ואינם משמשים אלא למעבר אינם נחשבים כחצר, ולכן, לדעתו לא ניתן להדלק חנוכיה על פתח חדר מדרגות, אלא בחלון או במרפסת. אולם, הגרי"ש אלישיב חלק על סברא זו, ולדעתו חדר מדרגות בזמנינו נחשב אף הוא כחצר, וחובה להדליק את החנוכיה בפתחו דוקא ולא בחלון. לדעתו, המדליק בחלון לא יצא ידי חובתו. מנהג העולם בזה שלא כדעת הגרי"ש אלישיב, אולם, רבים חששו לדבריו ומדליקים מספק שתי חנוכיות, אחת בחלון והשניה בפתח הבנין.

לגבי אדם שיש לו חצר פרטית המשמשת אותו לדיורי חצר ממש [הילדים אוכלים ומשחקים שם, כביסה וכדומה], אם יש לצר זו פתח לרשות הרבים, אין ספק שגם בזמנינו עליו להדליק בפתח החצר. אולם אם אין לה פתח לרחוב, אין זה מקום ההדלקה.

מקורות:

דברי החזו"א בספרו יו"ד סי' קסח, וראה ס' דינים והנהגות חזו"א, שמנהגו היה להדליק בפתח המרפסת אף שהיתה לו חצר סביב הבית. דעתו של הגרי"ש אלישיב הובאה בס' שבות יצחק חנוכה פרק א. על מנהג העולם בזה ודעתו של הגרש"ז אויערבך, ע"ע בס' הליכות שלמה חנוכה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל