לתרומות לחץ כאן

הנחת מרק בשבת על פלטה שתדלק בשעון שבת

שאלה:

האם לספרדים מותר לחמם מרק בשבת כאשר הפליטה כבויה ונדלקת ע״י שעון שבת? לעניות דעתי מצאתי שתי הלכות קצת סותרות במהדורות שונות בילקוט יוסף

תשובה:

שלום רב

מים שלא התבשלו אסור. גם מים שהתבשלו יש לדון לדעת הגר”ע יוסף אם דינם כמרק כדלהלן, וגם בענין דעתו של הגר"ע יוסף אכן מצינו בזה סתירות כפי שהובא כאן ובתגובות שלאחר התשובה שם.

ומכל מקום בענין זה נחלקו הדעות, וגם אם דעת הגר”ע יוסף שמותר, כיון שהתבשיל היה מבושל לפני שבת ויש סוברים שאין בישול אחר בישול בלח שהצטנן, מותר לעשות זאת בגרמא על ידי הנחה על פלטה כבויה שתדלק בהמשך השבת על ידי שעון, הגרש”ז אויערבך הובא בשמירת שבת כהלכתה פרק א סעיף לב אסר זאת, וראה עוד כאן שיש שאסרו זאת אפילו משום איסור חזרה, וכל שכן שיש לחשוש בזה לדבריהם לאיסור בישול, לכן כדאי מאוד להחמיר בענין זה.

בנוגע למים ממש ולא מרק, נראה שיש להחמיר יותר גם לשיטת הגר”ע יוסף, שכן יש שסוברים שמים שהתחממו והתקררו לכל הדעות הסתלק בישולם הראשון ודינם כמים שאינם מבושלים, כיון שלא נעשה בהן שום דבר. ראה אגלי טל מלאכת אופה אות י ס”ק י”ב – ט”ז.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל