לתרומות לחץ כאן

הכנת מטרנה בשבת

האם מותר להכין דייסא לתינוק בשבת ממטרנה שכן מובא בשם שבט הלוי שהצריך להכינה בשנוי באיזה שינוי בדיוק יש להכין הדייסא

תשובה:

שלום רב.

מותר להכין מטרנה בשבת ואין בזה משום איסור לש.

אמנם, אם יש במטרנה חומרים שאינם מבושלים (צריך לברר את המציאות) יש בזה איסור בישול אם המים בחום של יד סולדת.

אם מוסיף למטרנה גם דייסה בכמות כזו שנעשה סמיך זה נחשב לישה, ובאופן הרגיל שעדיין זה נשפך נחשב בלילה רכה ומותר להכינה באופן שמשנה את סדר הנתינה כלומר שקודם שם את הדייסה ואח"כ את המים, וטוב לעשות שינוי גם בעירבוב [כגון שינער את הבקבוק לא מלמטה למעלה כמו שרגילים אלא לצדדים].

מקורות:

הריטב"א בשבת קנ"ו. כתב וז"ל ואם היא רכה נראית כמו משקין ולא דמיא ללישה ועיסה שרי", וכ"כ החזו"א סי' נ"ח סק"ט דגדר בלילה רכה שנשפך אבל הוא גוש ולא נוזל, אבל אם המים מרובים זה רק כמים עכורים ואינו כלל בשם לש, ולכן מיני אבקות שנמסים במים מותר לערבן בשבת ואין בזה משום לישה, וכ"כ בשבט הלוי ח"ז סי' ק"ה, וכ"כ בקצות השולחן סי' ק"ל בדה"ש סק"ג שדבר רך כ"כ שראוי לשתיה פשוט דלא הוי לישה כלל.

אם שם הרבה דייסה שנעשה סמיך ועדיין נשפך נחשב בלילה רכה וכיון שאיסורה מדרבנן מועיל בזה שינוי בסדר הנתינה גם לפוסקים כרבי שנתינת המים נחשבת לישה, ונחלקו הפוסקים אם צריך שינוי גם בלישה, וכתב המשנ"ב שכ"א סקנ"ז שטוב להחמיר, והחזו"א סי' נ"ח ד"ה ומשמע מיקל בזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל