מתנות לאביונים – לחץ כאן

החזרת מזון לצנצנת שלו קודם טבילה

האם מותר להחזיר קפה לצנצנת מקורית בגלל שהיא לא טבולה, או מלפפון חמוץ לצנצנת המקורית הלא טבולה (כפי שקונים אותה).

תשובה:

המנהג להקל שכל עוד שלא גמרו את האוכל שבצנצנת שמשתמשים בו אף אם מחזירים את המוצר לתוכו, ובפרט בצנצנות שזורקים לאחר גמר השימוש.

מקורות:

עי' בארוכה בזה בספר טבילת כלים (פרק ד סעיף יב), ובפרט בכלי זכוכית ע"ש בהערה יט בדעת האגרות משה בזה, ולכן הגם שהגרש"ז אויערבאך מחלק בין אם מתכונן להשתמש בזה לאחר מכן או לזורקו, מכל מקום המנהג להקל בזה ולסמוך שבמקרה זה כיון שדעת האג"מ להקל אפילו בשימוש חוזר יש להקל בשימוש שעדיין יש בזה, אם כי שיש מחמירים שלא להחזיר את הדברים לצנצנת שלהם [למעט בקפה שיש בזה קולא נוספת כמ"ש הפ"ת סי' קכ סק"ח לגבי ריחיים של קפה שכיון שצריכים עוד תיקון קודם שיהיו מוכנים לאכילה שא"צ טבילה, ועל כן פשיטא שיש להקל להחזיר הקפה לצנצנת שלו].

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל