לתרומות לחץ כאן

הסרת שיער הגוף בלייזר לגבר

רציתי לשאול האם מותר לדבר להוריד את השערות בגוף בלייזר? (לא בפנים)
כבר שאלו את השאלה באתר ולא הבנתי כל כך את התשובה הסופית מותר או לא?
אם צריך עוד פרטים אז אני פשוט לא מרגיש בנוח עם הגוף שלי וזה ייתן לי יותר בטחון
תודה!

תשובה:

שלום רב.

מותר להוריד את שערות הרגלים והידים אם אין כוונתו שלא לשם יופי, אלא מפני שמתבייש בכך או מפני כל צער אחר, [וכמו שכתב הדרכי משה יו"ד סימן קפ"ב בשם המרדכי].

אמנם את שערות בית השחי ושערות בית הערוה, אם מנהג מקומו שגברים מגלחים שערות אילו מותר לגלחם. ואם אין מנהג מקומו לגלח שערות אסור לגלח שערות אילו.

וככל הידוע לי אין מנהג רוב האנשים להסיר שערות אילו ומנהג הזכרים להשאירם ואין זה דבר משונה שיש לאדם שערות במקומות אילו, ולכן אף שיש מתירים להסירם כשיש בזה צורך רפואה, אמנם נראה לי שאין כאן צורך רפואי וכל ההרגשה הזאת נובעת לכאורה מהרצון של האדם להדמות לאשה שזה כל ענין האיסור שאסרו לעשות פעולות מעין אילו כדי להדמות להן, ולכן נראה שמותר לגלח רק את שערות רגליו וידיו אם יש בו צער מהם כגון שמתבייש בהם או כל צער אחר אבל שערות בבית השחי ובבית הערוה אין שום בושה בהם ואין לגלחם, אני מאחל לך שבעזרת ה' יהיה לך מספיק בטחון גם עם שערות אילו.  הצלחה רבה.

מקורות

דעת הגאונים מובא בנימוקי יוסף [ע"ז דף כ"ט] שבמקום שנהגו לגלח שער בית השחי ובית הערוה מותר לאנשים לגלחם אמנם וכ"ד הרמ"א יו"ד סימן קפ"ב להקל בזה אמנם כתב שם שתלמידי חכמים מחמירים בזה ואינם מעבירים שערות אילו.

אמנם דעת השו"ע שם כדעת הרמב"ם שלכתחילה אסור להסירם גם כשמנהג המקום להסירם אמנם אם העבירם אין מכין אותו.

אמנם דעת הגינת ורדים שהרמב"ם אינו חולק על הגאונים ולכו"ע מותר. ועיין בשו"ת רב פעלים ח"ג סי' י"ח שכתב שאף שבעלמא קי"ל כדעת השו"ע מ"מ כבר נהגו בבגדד שאנשים מגלחים שערות אילו. ועיין בשו"ת שרידי אש ח"ב סימן פ"א סק"ג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל