לוותר על שבעה נקיים כדי שלא ישמשו בנידה

רבני בית ההוראה
כ"ז אב ה'תשע"ט

שאלה:

האם מותר להגיד לגבר שקשה לו מאוד מאוד להתאפק להורות לאשתו שתטבול ביום שהיא פוסקת בטהרה כלומר לבטל את השבעה נקיים או שימשיך לעשות עבירות כדי להרגיע את היצרים שלו עד שתטבול ועל זה נאמר הלעיטהו לרשע וימות

תשובה:

שלום וברכה

אני לא יודע להיות קבלן של הקב”ה ולהחליט לוותר על איסורים קלים כביכול כדי למנוע חמורים, יש ללמד אותו ולעודד אותם היטב לשמור טהרה כמו כל עם ישראל בכל הדורות, להסביר לו שהבא על אשה נדה לפני טבילה דינו בכרת, וכל יצר הרע טיפשי ומגומד ליד זה, הרבה לחזק ולעודד ובעזרת ה’ יקיימו את המצוה כצורתה.

חשוב לדעת, שהעובדות מוכיחות שאנשים שלא מצליחים לשמור נידה, אלו הם אנשים שמזלזלים בהרחקות שקבעו חכמים, אם שומרים הרחקות כדין, לא למסור מיד ליד ולא מגע כל שהוא בודאי לא של חיבה ולא שינה יחד, אין כל קושי בדבר. הבעיה שאנשים מזלזלים בהרחקות וממילא היצר גובר ואז נכשלים, זו הרי מטרת ההרחקות למנוע כזה מצב… להסביר זאת ולעודד לשמור הרחקות.

בשורות טובות.

2 תגובות

    שחר יניב:

    אם וויתור על תקנת שבעת נקיים הוא מדרבנן למה לא נציל אותו מאיסורי דאוריתא חמורים
    מצאנו בהרבה מקומות חשבון הלכתי כזה או שנאמר שאין שולחן ערוך לרשעים ואולי אדרבא על זה נאמר הלעיטהו לרשע וימות

    רבני בית הוראה:

    יש כללים בהם כאשר דבר מתנגש עם השני, האיסור לקוץ צרעת מתנגש נניח עם מצות מילה, אזי יש כללים עשה דוחה לא תעשה ועוד, אבל שו”ע לרשעים כלשונך, אין לנו.. אינני אומר שלא נעשה לפעמים בהוראת שעה כמו להדריך אדם שחוזר בתשובה שלא יעשה מיד הכל כדי שלא ישבר וכדומה, אבל לא כמשהו גורף, ותמיד רק כשהכיוון עלייה והתקדמות עכשוית, ובכל פעם עיון מעמיק. כאן העצה פשוטה – לשמור הרחקות, זה ימנע ממנו הרבה קושי וכאב לב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *