מים מגולים / ברכה של סושי

שאלה:

בסד
שלום הרב!
1) בקבוק פתוח (אין פקק)שנשאר לילדים בחדר כל הלילה . האם יכולים לשתות ממנו במשך הלילה או שיש עניין של רוח רעה?
2 ) מה מברכים על סושי?

תשובה:

שלום רב,

אין בזה בעיה של רוח רעה. אבל יש נושא של מים מגולים, שאם היו מגולים ללא השגחה יש כאלה שאינם שותים מהם.

הנושא הזה של מים מגולים כבר מוזכר בחז"ל, אלא שכבר כתבו רבים שאין היום חשש למים מגולים ולכן, רבים מאד שאינם מקפידים על כך כלל. אבל חשוב לדעת שיש כאלה שהקפידו על כך וראה במקורות.

לשאלתך מה מברכים על סושי: סושי הוא דג (לא מבושל) המוגש עם אורז מבושל. לענין ברכת המאכל: אם הדג ניכר תוך התערובת, יש להפרידו לפני הברכה, ולברך על האורז ברכת בורא מיני מזונות, ואחר כך לאכול את חתיכת הדג המופרדת לברך לפני כן ברכת שהכל, אם הדג מרוסק ולא ניכר בתערובת מברכים רק ברכת בורא מיני מזונות, בכל מקרה ברכה אחרונה מברכים "בורא נפשות" שהרי על אורז מברכים לפניה מזונות ולאחריה בורא נפשות.

מקורות:

בטור יו"ד סי' קטז כתב: "יש דברים שאסרום חכמים משום סכנה כגון משקין שנתגלו שיש לחוש שמא שתה מהן נחש והטיל בהן ארס אפי' אם שתו מהן אחרים ולא הוזקו אין לשתות מהן שיש נחש שהארס צף למעלה ויש שארס שלו מפעפע עד אמצעית המשקה ויש שהארס שלו שוקע לשולי הכלי לפיכך אפי' שתו ממנו אחרים ולא הוזקו אין לשתות מהן דשמא ארס של הנחש ששתה מהן שוקע. ואלו המשקין שיש בהן משום גילוי מים יין חלב ודבש ושום כתוש ומשקין שסננו במשמרת יש בהן משום גילוי שמא עבר הארס דרך המשמרת וכמה ישהו מגולין ויהא בהן משום גילוי כדי שיצא הנחש מתחת אזן הכלי ויחזור לחורו: וכמה שיעור המשקין שיש בהן משום גילוי בכלי אין להם שיעור הן רב הן מעט". כלומר, הטור הביא את דינא דגמרא ללא אמירה שמא היום זה לא קיים. אבל בשו"ע שם הוסיף שהיום שאין נחשים מצויים בינינו אין חשש כזה.

וראה בפתחי תשובה שם ס"ק א': "עיין בשל"ה דף ע"ט ע"ב שכתב דמ"מ שומר נפשו ירחק מזה. והא ראיה שהרי הטור כתבן לכל הדינים אחד מהם לא נותר ע"ש עוד. ובהנהגת החסיד הגר"א ז"ל כתוב ג"כ שהיה נזהר מאד בדבר זה ע"ש טעמו על כן הרוצה ליזהר יעיין כל הדינים בטור".

רוב הציבור אינם מקפידים על כך, אבל ראה באורחות רבינו (ח"א עמוד רו) שכתב על מרן הקהילות יעקב: "נזהר מאד בגלוי ואף לאחר שעשתה קפה עם חלב כרגיל או תה אם שוכח ויוצא לרגע מהחדר ונשאר מגולה ואין בן אדם בחדר שוב אינו שותה והקפידו מיד שיהיו מכוסים אמר לי מו"ר ששוחח עם מרן החזו"א אם שייך גלוי בתה ואמר מרן שמסתבר היות ונשתנה טעמו שאין בו גלוי מ"מ לא פסק ברור כך והחמירו בזה מרן ומו"ר.
עוד סיפרה הרבנית שתחי' ע"ה שמו"ר שליט"א זצוק"ל מקפיד שיכסו את שרית מי הבשר שלפני המליחה מטעם גלוי ואמרה לי שלפני כל לא היתה מדקדקת בזה משום שאחיה מרן החזון איש זצוק"ל לא הזהירה על כך לאחר פטירתה של הרבנית ע"ה כתבתי את זה בשמה בתוך עוד הנהגות של מרן החזו"א זצוק"ל ששמעתי ממנה וזה היה לעיני מו"ר ואמר למחוק דבר זה ואמר מסתמא מרן
החזו"א לא שם לב לזה דמ"ט לא יהיה גלוי בזה" עוד ציין: מרן החזו"א וכן מו"ר נזהרו בגילוי גם לענין נטילת ידים ביום כהגר"א ז"ל"

וראה עוד במשנה ברורה סי' קס לעניין גילוי במים של נטילת ידיים

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל