תפילה בקבר – דורש אל המתים

רבני בית ההוראה
כ"א אב ה'תשע"ח

שאלה:

כיצד נכון להתפלל כשעולים על קבר (גם של אדם פשוט, וגם של צדיק מפורסם) האם מדברים אל הנפטר, או מתפללים אל ה’ ליד הנפטר, ומבקשים בזכותו

תשובה:

שלום וברכה

אין הבדל בין צדיק לאדם פשוט בענין זה!

בס’ קיצור דברי סופרים עמ’ תרצט הביא בשם ס’ חסידים אודות הזהירות שלא לפנות אל המתים, וכתב, שעל ידי שמתפללים לעילוי נשמת הנפטר בקברו נשמתו מתעוררת לבקש רחמים על קרוביו שבעולם הזה, וראה שם שהביא מדברי החיי אדם פרי מגדים מנחת אלעזר ועוד שהאריכו בענין זה שאין לפנות למתים כלל, רק יבקש מהקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק הקבור כאן וכו’, אולם בשם שו”ת בנין ציון סי’ סז הביא שם שמותר לבקש מנשמתו של הנפטר שתהיה מליצת יושר, והאיסור לדרוש אל המתים הוא רק כשפונים לגופו. על כן, שומר נפשו לא יכנס למחלוקת אבל אין למחות ביד הנוהגים להקל בזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *