כהן שהרג גוי בשוגג רשאי לשאת כפיו / כהן שהרג יהודי באונס

רבני בית ההוראה
ה' שבט ה'תשע"ח

שאלה:

שלום לכבוד הרב/נים.
האם כהן יכול לשאת כפיו במקרים הבאים:
כהן שרצח בשוגג יהודי ?
כהן שרצח במזיד גוי ?
כהן שרצח בשוגג גוי ?
כהן שנשלח למלחמה להילחם?

תשובה:

שלום וברכה

כהן שהרג יהודי בשוגג אינו רשאי לישא כפיו, הלכה זו מפורשת בשו”ע בסי’ קכח סעי’ לה. וראה שם מחלוקת אם מועילה על כך תשובה, יש שהחמירו שאפילו עשה תשובה אינו נושא כפיו, וכן מנהג הספרדים ע”פ השו”ע, ראה שו”ת יחוה דעת ח”ה סי’ טז, לגבי כהן שהרג אדם בתאונת דרכים.

לגבי כהן שהרג גוי בשוגג, ראה בפריש שם שהוא רשאי לישא כפיו, אא”כ עשה זאת במזיד שאז אינו יכול לישא כפיו בלי תשובה, ולפי שחביב אדם שנברא בצלם, ראה תשובות והנהגות ח”א סי’ קלא.

השאלה שלך לגבי מלחמה שייכת באופן שהרג יהודי כמו שהיה מצוי באירופה במלחמת העולם הראשונה שיהודים לחמו בכל הצבאות אלו כנגד אלו ר”ל בלא לדעת שאחיהם בצד השני, ודנו בזה רבות הפוסקים ראה שו”ת לבושי מרדכי תנינא סי’ יז ושו”ת אגרות משה יו”ד ח”ב סי’ קנח ועוד, וזה מורכב, תלוי אם היו אנוסים להתגייס או לא וכו’. אשרינו ששאלה זו כבר אינה מצויה בזמנינו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *