הריגת בעל חיים חולה

הרב ירוחם ארלנגר‎
כ"ד טבת ה'תשע"ח

שאלה:

בס״ד
שלום, ידוע שאסור לקצר חיי אדם שסובל…
האם כשמדובר בבעל חיים , אם זה מחלה סופנית או מחלה שמצערת את הביל חיים , או כל סבל שגורם להוצאה כספית על הבעל חיים …
איזה מהמצבים אם בכלל מותר להרוג את הבעל חיים, והאם במקרה מסויים אי הריגתו היא מעיין צער בעלי חיים

אם אפשר מקורות שאני אלמד את הנושא

תשובה:

שלום רב.

אין איסור צער בעלי חיים בהמתת חסד. האיסור בהמתת חסד נאמר בבני אדם שהחיים מקודשים ויש איסור להרוג בעצם ההריגה. אבל בבעלי חיים שאם יש איסור הריגה (ראה במקורות) זה מצד צער בעלי חיים, אם כן, אם ע”י ההריגה הוא מונע צעב”ח מותר.

מקורות:

נחלקו הפוסקים האם יש איסור צער בעלי חיים גם בהריגת בעלי חיים. דעת הנודע ביהודה (מהד”ק יו”ד פג) שאין איסור צעב”ח בהריגה, והביא ראיה מחולין ז,ב שרבי הציע לחתוך את הפרסות שלהם, בכדי שלא יזיקו. ואמר לו רבי פנחס בן יאיר שיש בזה צער בעלי חיים, אז הציע רבי להרוג אותם, א”כ ראיה שאין צער בעלי חיים בהריגה. וכן נראה מדברי התוס’ ב”ב כ,א ד”ה כיון. וראה עוד ביש”ש ב”ק פרק י’ סי’ לז. אמנם בשואל ומשיב מהד”ת סי’ סה הוכיח מדברי החינוך מצווה תנא שיש איסור צער בעלי חיים גם בהריגה. וראה עוד בשיטמ”ק ב”ב שם בשם הר”י מגיאש שנראה שחולק על התוס’ ולדעתו יש איסור צעב”ח בהריגה.

ובמקרה של המתת חסד, מלבד האמור לעיל, אכן היה מקום לחלק, כי אם הוא לא עושה כלום, הרי שהוא אינו עובר על איסור צער בעלי חיים, ואילו אם הוא הורג אותה, יתכן שיעבור על איסור. אולם מצאנו שיש איסור גם כשהבמה מצטערת מאליה, כמו במצוות פריקה, ויש עוד הרבה ראיות לזה. ובכל אופן, מאחר שכל מטרת ההריגה היא למנוע צער, אין איסור צער בעלי חיים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים