עובר לפני המתפלל לצורך מצוה עוברת

רבני בית ההוראה
כ"ד חשון ה'תשע"ח

שאלה:

האם יש לכם כמה דוגמאות למעשה בסוגיא דעשה דוחה לא תעשה? אני רוצה השלכות למעשה (כמו לעבור לפני המתפלל לצורך ברכת כהנים, להביא תפילין לבית חולים כשהם ישרפו הכל בסוף וכו’). תודה רבה!

תשובה:

הדוגמאות שהבאת אינן נכונות כיון שעשה דוחה לא תעשה הוא רק כשזה נעשה בעידנא, כלומר שבשעה שאתה עובר את האיסור אתה גם מקיים את המצוה, הנידונים שציינת קשורים לשאלות אחרות, לענין עובר לפני המתפלל יש אופנים שבמקום מצוה לא העמידו חכמים דבריהם, הרי מדובר כאן באיסור דרבנן, ראה בענין זה הרבה דוגמאות שהתירו עובר לפני המתפלל לצורך מצוה עוברת, באשל אברהם בוטאטש סי’ קב וכף החיים שם ס”ק כט, והליכות שלמה פ”ח סעי’ לג ועוד. לגבי הנושא של התפילין זה ענין אחר, שבעצם מדובר בגרמא ובשעה שישרפו כדין יעשו משום פיקוח נפש.

2 תגובות

 • מאת בהעלם שם:

  1) לענין העברה לפני המתפלל י”א שעשה כן דוחה ל”ת אף כשאינו בעידנא לצורך מצוה דרבים.
  2) לענין הציור עם התפילין, סליחה שקצרתי, עי’ אג”מ או”ח ח”ד סי’ פ”ח שהאריך בזה, שאולי יש היתר של בעידנא אם לובש התפילין כשנכנס לבית חולים, ועי”ש עוד לענין אם זה חשיב גרמא או מעשה בידים.
  3) לענין עצם השאלה ששאלתי, האם יש לכם דוגמאות מעשיות של עשה דוחה לא תעשה???

 • מאת רבני בית ההוראה:

  1. לדעתי זה לא הנקודה, זה דין של לא העמידו חכמים דבריהם, לא של עשה דוחה ל”ת.
  2. אם כך מה יש לנו להוסיף? תכתבו לכתחילה את המקורות שיש לכם ונהנה יחד…
  3. יש הרבה דוגמאות בגמרא, ראה יבמות ג א.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים