פירות שביעית שלא הופקרו בזמן הביעור

רבני בית ההוראה
6 Av 5776

שלום רב, ברשותי תמרים שקטפתי בשנה שעברה. של שמיטה. הבנתי שיש להפקיר אותם. מאז ששמעתי זאת לא אכלנו מהם זה היה בערך באדר ב . הם נמצאים במקפיא. האם ישנה תקנה להתיר אכילתם? ואם כן כיצד יש לפעול? תודה מראש.

שלום רב

פירות שביעית שלא הופקרו או שלא היו ברשות אוצר בית דין בזמן הביעור [ביין הזמן הוא פסח של שנה שמינית], הרי הם נאסרים בהנאה. וכדין כל דבר הקדוש בקדושת שביעית שעבר זמן הביעור [רמב”ם שמיטה פ”ז ה”ג]. אולם אם היה ברשותו בזמן הביעור רק כדי מזון ג’ סעודות [דהיינו לכל בני הבית והוא כבקבוק וחצי לכל סועד], מותר בהנאה.

במקרה שאדם שגג ולא ידע שכבר הגיע הזמן נחלקו בכך הפוסקים, ראה חזון איש סי’ יד שאסר, אולם, הגרש”ז אויערבך במנחת שלמה סי נא מיקל על פי דברי החרדים בפרק ביעור פירות שביעית, וטעמו, משום שסיבת האיסור זה קנס, ואין מקום לקנוס אדם שלא ידע מהלכה זו. לכן יש מקום לסמוך על דעת המקילים, להוציא את היין או הפירות החוצה ולעשות ביעור על ידי הפקר עכשיו, ואז אפשר לשוב ולזכות בפירות מיד.

במקרה שלך אני מסופק בכך, היות והענין נודע לך לפני זמן רב ולא טרחת לברר, יתכן שכבר יש מקום לקנוס, אינני יודע להכריע בענין זה…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *