מסירת כלבה לגוי

רבני בית ההוראה
ט"ו תשרי ה'תשע"ו

בס”ד
מועדים לשמחה!
לכבוד הרבנים שליט”א
האם יהיה מותר למסור כלבה לגוי בשביל להפטר ממנה מזיקה לשכנים ברכוש אם אפשר לכתוב מקורות צריך להראות את זה לאדם ששאל ואובד עצות בגלל שראה ברמבם ז”ל שאסור
בתודה מראש

תשובה:

מועדים לשמחה,

מותר למכור כלבה לגוי. הנושא של מכירת כלבה לגוי הוא לעניין סירוס. ומן הסתם הגוי עצמו לא יסרסנה בעצמו אלא לכל היותר ייתן לאיש מקצוע שיסרס אותה, וזה מותר.

מקורות:

ראה ברמ”א אבה”ע סוף סי’ ה’: “ומותר למכור לעובדי כוכבים בהמות ותרנגולים, אף על גב דבודאי העובד כוכבים קונה אותם לסרסם. ויש אוסרים. ומיהו אם אין העובד כוכבים הקונה מסרסם בעצמו, רק נותנו לעובד כוכבים אחר לסרס, לכולי עלמא שרי”. והסיבה שמותר לדעת כולם באופן שהוא עצמו אינו מסרסם משום שהאיסור למכור לגוי אם הוא מסרס אותה, הוא משום שיש איסור סירוס גם לבן נח, ואסור להכשיל אותו משום לפני עיוור. אבל אם הוא נותן לגוי אחר שיסרס, זה מותר לדעת כולם משום שזה “לפני דלפני” שמותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *