אם להעדיף להצהיר בפני בית דין ולא בפני בית משפט

דיין בבית הדין נתיבות חיים
27 Tevet 5775

בת שצריכה להצהיר שהיא שומרת מצוות
יש לה אפשרות להצהיר בב”ד או בבית משפט.
הבעיה בב”ד שזה נסיעה לעיר אחרת כ45 דקות נסיעה וגם מאוד לא טוב בגיל הזה לראות מה קורה מחוץ לחדרי הדיונים שם .
ובית המשפט הרבה יותר קרוב וזמין בשבילה.
האם יש בזה בעיה של ערכאות וצריכה לטרוח למרות הנ”ל לנסוע לבית הדין?
תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

חיפשתי ולא מצאתי שיהיה איסור הלכתי להצהיר בבית משפט. לכאורה אין איסור משום שהמצהיר לא מראה שהוא מחשיב את בית המשפט, אלא הגוף הדורש הצהרה בפניו.

האחרונים דנים אם יש איסור בהצהרה של ‘הן צדק’ בבית משפט כמו בשבועה ומסקנתם להיתר.

מקורות:

לעניין הצהרה בהן צדק עיין בשו”ת יביע אומר ח”א יו”ד סי’ יז ושו”ת ציץ אליעזר חלק ז סי’ נ. ועיין בשו”ת שרידי אש ח”א סוף סי’ נא שהחמיר על עצמו שלא להצהיר על אמת והפסיד הרבה כסף.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *