סחיטת שער בתוך המים

רבני בית ההוראה
כ' שבט ה'תשע"ג

ידוע שאסור לסחוט שיער בשבת
אמנם אני רוצה לגלגל את הפאות שלי בתוך המקווה (אינני אוהב שהפאות שלי מבולגנות בחוץ וגם שיש לי שער די מקורזל)…
האם בתוך המיקווה והינו בתוך המים יש סחיטה שאפשר דגרע מלסחוט לאיבוד שאין כן צורת המלאכה ואפשר דחייב דאין כאן סחיטה לאיבוד
תזכו למצוות.

תשובה:

שלום רב.

מותר לסחוט ולסרק את השערות בתוך המים.

מקורות:

כך מובא בשמירת שבת כהלכתה פרק י”ד הערה ט’ בשם הגרש”ז אוירבך זצ”ל. וכן דעת השבט הלוי (כפי שהביא בשו”ת נשמת שבת חלק א’ סימן רס”ג), וכך הביאו מהגר”נ קרליץ שליט”א. אמנם במשנה הלכות חלק ה’ סימן נ”א כתב שאין חילוק לענין הסחיטה בין אם הוא בתוך המים או מחוץ למים, אך דבריו תמוהים כפי שתמה בשו”ת שרגא המאיר חלק ב’ סימן נ”ח.

4 תגובות

  השואל:

  יישר כח שהשבתם לי
  אמנם רק על מנת להבין הלשון בשש”כ פרק יד הערה ט הוא שאין סחיטה בשערות במים אם מרפה לבסוף את ידיו והמים נכנסים שוב לשערות ע”כ ולא כל כך הבנתי אם מתיר שם בכל אופן או דווקא בצורה מסוימת
  ועוד צ”ע בחילוק בין סחיטת שער לסחיטת ספוג דבפרק יב סעי’ יא העלה השש”כ לאסור
  ושוב יישר כח לרבנים שליט”א

  רבני בית ההוראה:

  כוונתו היא שאם ממשיך להחזיק את ידיו בשערות לאחר שסחט מהם את המים, יש לו תועלת מהסחיטה גם כשהוא בתוך המים כיון שהוא יוצא מהמים כששערו סחוט ומשום כך אסר.

  ובמה ששאלת מספוג, ראה שם בהערה ל”ט שהביא שגם הגרש”ז אוירבך זצ”ל התקשה בזה שמכיון שכולו בתוך המים אינו צריך לרטיבות שבתוך הספוג דווקא, ואולי באמת אם אין תועלת בסחיטה זו אין איסור בכך, וצ”ע, וראה כאן מה שביארנו בזה.

  שלום,

  רציתי לוודא לפי האמור לעיל אני מבין שבמידה ומנקים לאחר שירותים עם מים אז כל זמן שמים מקלחים ניתן לשפשף את המקום עם היד למרות שיש במקום שיער ורק שרוצים לסיים לנקות יש להפסיק עם היד.
  האם הבנתי נכון?

  רבני בית ההוראה:

  כן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *