מקור למנהג לא להתראות עם החתן לפני החתונה

רבני בית ההוראה
9 Iyyar 5772

לגבי המנהג לא להתראות עם הכלה שבוע לפני החתונה, רציתי להבין שהרי אם החשש שתראה דם אם כן צריך לחשוש כבר 13 יום לפני החתונה שראיית דם היא לכמה ימים? וכמו כן מה מקור המנהג לא לדבר בטלפון באותו זמן?

 

תשובה:

שלום וברכה!

ראשית יש לדעת שבפוסקים הקדמונים לא הוזכר כלל איסור זה, יש המסבירים זאת מכיון שלא היה מנהגם להפגש הרבה אחד עם השני, אך כיום נוהגים להקפיד על זה מאוד, ומנהג ישראל תורה.

מקור המנהג שלא להיפגש שבוע עד עשרה ימים לפני החתונה, אינו רק מחמת הדין של ראיית דם, על אף שהביאו דין זה כמקור, שרואים בו שככל שמתקרבים לזמן הנישואין יש חשש של ראיית דם מחמת חימוד הבעל.

ומה ששאלת שצריך להמתין יותר, א’ אכן יש נוהגים לא להפגש 12-14 ימים קודם החתונה, ב’ נתבאר בפוסקים שדם חימוד הוא טיפת דם כחרדל ולכן אין לחוש שיקח כמה ימים מאז שפגשה את בעלה לעתיד. אך יש לציין שמטעמים אחרים אין מקור זה הבסיס ההלכתי היחיד לדין זה כיון שבפוסקים נתבאר שדם חימוד הוא כשלא פגשו את הבעל קודם לכן, או כשהוא מציע נישואין וכדו’, אך כשפנגשים קודם, אין חשש אמיתי של דם חימוד.

יש שכתבו שמנהג זה הוא גם המלצה כיון שהאשה בהתקרב מועד החתונה כבר יוכלה להיטהר ויש בזה חשש למכשולות, כמו כן יש הטוענים שהפרדה זו גורמת להתרגשות מוגברת של בני הזוג ביום החתונה עצמו, וכן מונעת מריבות בימים אלו שהמתח גובר.

לענין דיבור בטלפון, אם הדבר נצרך מאוד יש שהקילו לשוחח בטלפון, וגם בזה לא נהגו כן.

 

מקורות:

בענין דם חימוד, שלחן ערוך יו”ד סימן קצב,א ור’ בחכמת אדם קטו,א-ג, ובחתם סופר יו”ד סימן קפ”ד ועוד פוסקים שדין זה מצומצם מאוד.

ור’ עוד בשלמי אליעזר בתוך מבקשי תורה קובץ כ”ה, שהביא עוד טעמים בדין זה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *