שימוש במברשת לאסלה בשבת

האם מותר להשתמש בשבת במברשת המונחת בשירותים, לצורך נקיון האסלה מליכלוך שנוצר שם.

תשובה:

מותר, אם לא משפשפים חזק.

מקורות:

המברשת עשויה מסיבי ניילון שאין בהם דין סחיטה, וכמבואר בפוסקים, שקל יותר אפילו משער, ובפרט במברשת של האסלה שאין בזה צפיפות של חוטי ניילון, ולכן אף להמחמירים במברשת שיניים יש להקל במברשת זו, ובפרט שהסחיטה היא דרך לכלוך והולך לאיבוד (עי' ריטב"א שבת מח. ד"ה לסוף) שאין מקום להחמיר בזה, ועי' שו"ת שבה"ל (ח"ה סי' מה) שהקיל אפילו במברשת שיניים מעיקר הדין, ורק משום שהוא דבר התמוה לרבים להקל בסחיטת שער משום כך לא הקיל בזה, אולם בנדו"ד נראה שאף לדעתו יש להקל מן הדין וממנהגא, ואמנם בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג סי' נ) כתב להחמיר לעשות מברשת מיוחדת לשבת, משום חשש עובדין דחול, אולם לא הבנתי דבריו מה שייך בזה עובדין דחול כשזה לא דרך סחיטה, ואולי רק במברשת כלים והשערות צפופות מחמיר.

אולם לשפשף בחוזקה יש מקום להחמיר בזה כמו שמצינו לגבי בגד של עור שאסור לעשות אף שאין בזה דין סחיטה וכמבואר בשו"ע סי' שב ס"ט-י.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל