מתנות לאביונים – לחץ כאן

מים מגולים בזמנינו / מים בשכונת מת

שאלה:

א. מה שיש מחמירים גם בזמן הזה במים שהיו מגולים. מה נקרא מגולים, אם היו מכוסים קצת, כגון כוס שהיתה מכוסה חלקית. או בקבוק שהיה בפקק חור קטן. זה נקרא מגולה?
ב. מה שכתוב להחמיר במים שהיו בזמן שמת בשכונה אדם. זה גם מים בברז, כמה זמן צריך להשאיר ברז פתוח? מים מינרלים זה בעיה?

תשובה:

שלום וברכה

1. ראשית חשוב לדעת, שמעיקר הדין אין צורך להקפיד על משקים מגולים בזמן הזה, למעט כוס של קידוש או הבדלה וכדומה, שמשום כבוד הברכה החמירו בזה. וכפי שפסק השולחן ערוך ביו”ד סי’ קטז סעיף א. אמנם, ידועה שיטת הגר”א שמחמיר בזה גם לזמנינו, וכן הביא הפתחי תשובה שם בשם השל”ה ששומר נפשו ירחק מזה, אבל העיקר להלכה אינו כך. ומכל מקום בכל מקרה של ספק וכדומה ודאי יש לסמוך על הכרעת השו”ע. ולכן, אף שבכף החיים שם אות ז’ הביא מדברי רבים מהפוסקים שיש לחשוש גם למשקה שהיה מגולה ביום בלי שראו אותו, לא נהגו להחמיר בזה אא”כ היה מגולה בלילה.  כמו כן אם היה מכוסה באופן שנחש לא יכול להכנס, כגון קומקום חשמלי ויש מסננת לקומקום ולא ניתן להכניס לשם דבר, נראה שדינו כמכוסה כיון שנחש לא יכול להכנס לשם, אם אין מסננת, המקפיד בענין זה ישפוך את המים.

2. מים בברז אין בהפ בעיה, כל הנדון זה רק לגבי מה שנמצא בכלי, ובזה יש מחלוקת בים הפוסקים אם מועיל שהכלי סגור, ראה הר צבי יו"ד רסא שמסופק בכך, וראה שו"ת בית דוד יו"ד קסח שמתיר ולא מצריך שפיכה, וראה פרי השדה ח"ג סי' קנט שמחמיר בזה, ובמקום הפסד גדול נהגו להקל. כמו כן כל מה שיש לו שם לוואי כמו סודה – אין צורך לשתות, רק במים ממש. ראה שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' שעה, בית יצחק יו"ד סי' נ ועוד אחרונים רבים.

שכונת המת הכוונה לבנין הסמוך לביתו ויש אומרים שני בתים, אבל לא יותר, ראה שמירת הגוף והנפש סי' קפו סעי' יב בשם הט"ז ש"ך ערוך השלחן קיצור שו"ע.

בשורות טובות.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל