לתרומות לחץ כאן

מכירת חמץ בדירה מושכרת

שאלה:

שלום וברכה,
אני שוכר דירה ועקב המצב [הקורונה] כעת יצאתי עם משפחתי מהדירה שאני שוכר, ועד לאחר הפסח לא ניהיה בדירה.
שכנים שלי מעוניינים בדירתי לפסח ומוכנים לנקות את הדירה חוץ מאזורים מסויימים שצריך למכור (מטבח ועוד) כמו"כ יש בדירה גם חמץ בעין.
השאלה שלי:
ברצוני להשכיר/להקנות (הלכתית) לשכן שלי את הדירה וכל תכולתה לפני זמן בדיקת חמץ, כך שהדירה וכל תכולתה תיהיה ברשותו לכל דבר ועניין ושהוא יתחייב בבדיקת הדירה, ובמכירת החמץ שבה.
ולא יהיה לי שום קשר לדירה הן בבדיקת חמץ והן במכירת המקומות שנצרכים בה לגוי.
האם זה אפשרי ואם כן איך אפשר לעשות את זה (את הקניין) לא במפגש פיזי?
חשוב לי להדגיש שבחוזה השכירות שלי כתוב שאסור לי להשכיר לאחר את הדירה ולכן שאלתי את המשכיר שלי והוא נתן את הסכמתו לכך, ואמר שאם אני אחראי על הדירה אם יקרה משהו.
תודה רבה ופסח כשר ושמח

תשובה:

שלום וברכה, שכירות דירה נקנית בכסף שטר וחזקה. ולכן אם השוכר עושה לך העברה בנקאית לחשבון (אפילו פרוטה) או שאתה כותב לו שטר עם עדים, או שאתה נותן לו רשות לשכור את הדירה והשוכר בי"ג ניסן עושה חזקה של נעילת דלת או פתיחת דלת הרי הדירה קנויה לשוכר שלך. ולגבי הקנאת המטלטלים שבדירה והחמץ שבדירה, ניתן להקנות בקניין אגב, שמשכיר את הדירה ואגב הדירה מקנה את המטלטלים בה. או שיקנה לו בקניין חצר, שאחרי שקנה את הדירה מקנה לו את התכולה בקניין חצר. בהצלחה.

מקורות:

קניין שכירות קרקע – שולחן ערוך סימן שטו סעיף א, שם מבואר ששכירות קרקע נקנית באופנים של מכירת קרקע – כסף שטר וחזקה. ובכל אלו אין צריך שיהיו פנים מול פנים, אלא יכול השוכר לרכוש על ידי שיעביר לו כסף, או יעשה חזקה בדירה. הרמ"א סימן רב סעיף א כתב י"א שבשכירות קרקע יכול להקנות אגבה מטלטלים. ותמה הש"ך מדוע כתב י"א הרי מהגמרא שרבן גמליאל הקנה לזקנים כתוב ומקומו מושכר לו, מוכח להדיא שמועיל קניין אגב בשכירות. אולם הב"י הביא מחלוקת בזה. ובפת"ש הביא את דברי הדגול מרבבה שכתב שלא מועיל קניין אגב בשכירות, ור"ג שהקנה אין הכוונה שהקנה בקניין אגב אלא בקניין שכירות. בשו"ת מהרי"ט (חו"מ סי' פ"ג) כתב דהיכא דנותן לו קרקע רק בשכירות, אינו יכול לקנות מטלטלין אגב הקרקע, ומשום דהקרקע אכתי הוי ברשות המשכיר. והסיק שאם המטלטלים צבורים בתוך הקרקע נקנים באגם גם אם הקרקע היא בשכירות. ועיין בבית הלוי ח"ג סי' מ"ו סק"ה שדן בדבריו. ונמצא שרוב הפוסקים סוברים שיכול להקנות בקניין אגב. אולם ודאי שיכול להקנות בקניין חצר.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל