לתרומות לחץ כאן

שוכר דירה שפוטרה אשתו עקב הקורונה ורוצה לבטל את השכירות

שאלה:

לכבוד הרב

אני שוכר דירה ועכשיו אין לאשתי עבודה (בגלל המצב סגרו את המשרד) התנאי עם המשכיר להודיע לו 30 יום לפני עזיבה האם בנסיבות כאלו אני מחויב לתנאי הזה או שאני יכול לעזוב מיד את הדירה?
(יש לי לאן לעבור בלי תשלום) (אין לי חסכונות).

תשובה:

שלום וברכה, כאשר פוטרתם מעבודתכם ואין לכם מקור להכנסה ולכן אין לכן אפשרות לשלם את השכר דירה, נחשב לאונס. ובאונס בשכירות דירה יש מחלוקת האם חייב לשלם עד סוף תקופת השכירות או שהאונס פוטר מתשלום. ולהלכה נוקטים שאם שילם מראש אינו יכול להוציא, ואם לא שילם אינו חייב לשלם. לכן אתם יכולים לצאת מהדירה, ואינכם חייבים לשלם. אבל אם שילמתם מקדמה לא תוכלו לקבל החזר כספי. יש להדגיש שטענת שאין לו לשלם נחשב לאונס, דוקא בתקופה הזו – התפשטות הקורונה – שהמשק ברובו מושבת. והוכרז על חופשה ללא תשלום, ואין אפשרות למצוא עבודה. והרי זה אונס שלא צפוי. אבל שוכר רגיל שטוען שאין לו לשלם אין סיבה לפטור אותו. בהצלחה.

מקורות:

אי יכולת לשלם נחשב לאונס וכדברי הריב"ש סימן קג הובא בב"י סו"ס צז: "כל שאין לו במה לשלם אין לך אונס גדול מזה, ומה יעשה, היגזול או יגנוב כדי לקיים שבועתו". ומכן פסק בשולחן ערוך יורה דעה הלכות נדרים סימן רלב סעיף טז "מי ששידך בתו ונדר לתת עמה סך מעות, (ונשבע), ואחר כך נתקלקלו החובות שהיו חייבים לו, אם אין לו ממה לפרוע לא חובות ולא קרקעות וחפצים חוץ מבית דירתו וכלי תשמישו, פטור, דאין לך אונס גדול מזה". אי תשלום נחשב לאונס דוקא שאירע אונס והפסיד או שפוטר מעבודתו, אבל אם לא אירע דבר חריג לא נחשב אונס. ובזמן הזה שבוטל המשק עכב התפשטות הקורונה, נחשב לאונס. שוכר שנאנס ולא יכול להמשיך לדור בבית יש ג' שיטות ברמ"א חו"מ סימן שלד ס"א: י"א שחייב לשלם את הכל, וטעמו משום ששכירות ליומא ממכר. וי"א שאינו חייב לשלם, משום ששכירות ליומא אינו ממכר. והכריע הרמ"א שאם לא נתן לא ייתן ואם נטל לא ייטול.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל