לתרומות לחץ כאן

ברכת משנה הבריות / מתנה בשבת

שאלה:

בסד שלום הרב 1) האם אפשר לברך כל שלושים יום על פיל וקוף משנה הבריות? או שזרה רק פעם אחת בחיים? 2) אם קניתי לאשתי מתנה עגילים האם אני יכול לתת לה בשבת או שיש צורך להקנות על ידי אדם שלישי?

תשובה:

שלום וברכה

  1. בשולחן ערוך אורח חיים [רכה, ט] כתב "ואינו מברך אלא פעם ראשונה, שהשינוי עליו גדול מאד" והרמ"א שם "ויש אומרים משלשים יום לשלשים יום". [ועי' במאמר מרדכי (ס"ק יא) שהכא שאני משי' השו"ע שסגי בל' יום כיוון שבעי' שינוי גדול לכך]

במשנה ברורה סי’ רכה ס”ק ל כתב, שמ"מ ברכה בשם ומלכות ניתן לברך רק בפעם הראשונה שרואה יצורים כאלו, אבל אם כבר ראה, אף שעברו שלושים יום, יברך בלא שם ומלכות. [ובשער הציון שם לב הוסיף דעל זה שבירך מתחלה, פשיטא דלכולי עלמא לא יברך עליו לעולם] אמנם באשל אברהם בוטשאטש שם חולק, וסובר שאם ההתפעלות גדולה מחמת הזמן הרב שחלף מהפעם הקודמת יש לברך אף בשם ומלכות. אבל למעשה ספק ברכות להקל, ואין לברך באופן זה בשם ומלכות.

 

  1. הכי טוב להקנות על ידי אדם שלישי, אם זה לא מתאפשר, אפשר לתת לה בלי להקנות, לומר לה שתוכל לזכות בזה רק במוצאי שבת וכרגע זה בהשאלה.

 

שבת שלום ושירבו שמחות!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל