לתרומות לחץ כאן

הדלקת אור על ידי קטן בשבת / מלאכה בשינוי בשבת

שאלה:

בס:ד
שלום הרב

1) אילו דברים נקראים שינוי בשבת
2) אם מותר לעשות בשינוי דברים בשבת יוצא שהאדם יכול להוריד ולהדליק מתגים בשבת לדוגמא קשה לו לישון וכדומה (לשיטה שאור לד הוא דרבנן)
3) האם מותר להעמיד ילד ליד מתג או שלט של מזגן על מנת שילדיק או יכבה? מה המקור לעניין זה?האם עד גיל שלוש מותר ומגיל שלוש אסור.
4) פסיק רישא בגוי מותר רק באיסור דרבנן או גם בדאורייתא
5) האם יש ריבוי אור כשהאור שנמצא זה אור השמש ובא גוי ומדליק את האור בחדר
6) אם שכחתי להכניס את השקע לפלטה או שהשעון שבת לא מכוון טוב? איזה פתרון יכול להיות על מנת שיהיה לי פלטה בשבת (מדובר כשאין שכנים וכיוצא בזה)

תשובה:

שלום וברכה

אסור לעשות מלאכות אפילו בשינוי, רק לצורך חולה נחלקו בכך הדעות כמובא בשו"ע בסי' שכח סעי' יז האם מותר לעשות מלאכה דרבנן בשינוי עבורו, או דוקא על ידי נכרי, ויש הגדרות הלכתיות מה נחשב חולה לענין זה, אבל כל מלאכה שנעשית בשינוי היא איסור דרבנן.

בנושא של מלאכה על ידי קטן יש הרבה מאוד פרטים נתייחס רק למקרה שציינת, כאשר המדובר הוא בקטן שאינו בר הבנה – בן שנתיים, ובזה הדין כך: אם הוא עושה את הפעולה להנאת עצמו מתוך משחק, שלא לצורך האב ולא בציווי האב, אין בכך איסור, ומותר אף להעמדי אותו באיזור שישחק להנאתו… אבל אם הוא עושה זאת לצורך האב אפילו שלא בציוויו, יש כן בעיה של איסור ספייה והדבר אסור. וכאשר מדובר באביו, לדעת חלק מהראשונים זהו איסור תורה של “לא תעשה מלאכה אתה ובנך”.

כמו כן, כאשר הדבר נעשה על ידי אמירה, יש שסברו שיש בכך איסור “אמירה” כמו באמירה לגוי. ראה ארחות שבת מילואים אות לב מדברי הפוסקים בזה.

כאשר הקטן עשה זאת לצורך אביו יש גם איסור להנות מכך בשבת

ראה שבת קיד א, וברשב”א שם קנג ב ומאירי שם. וע”ע משכנות יעקב סי’ קיח.

לגבי פסיק רישא בגוי נחלקו הדעות וההיתר אינו כל כך פשוט, ראה תרומת הדשן סי’ סו שמיקל, והובא ברמ”א סי’ רנג סעי’ ה, ולעומתו בביאור הגר”א שם חולק ומחמיר, במשנה ברורה שם ס”ק צט נקט אף הוא להקל, אלם בס”ק נא שם הביא שיש מחמירים ואין להקל אלא לצורך שבת.

כאשר הגוי מדליק מעצמו ויש שמש וניתן היה להשתמש גם בלעדיו אין איסור לשהות שם. אבל אסור לומר לו להדליק.

הפתרון היחיד בענין הפלטה הוא שגוי יעשה זאת לצרכו [מאוד נדיר], וכגון שהוא אוכל אצלך בסעודת השבת…

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. לגבי איסור ספייה, שמעתי שאם האמא/אנשים זרים [כגון שמתארחים] שאינם מצווים בחינוך הילד, מותר להם כן לעשות זאת, כי לא שייך בהם איסור ספייה.

    האם אכן זה כך?

  2. יש בדבריך עירבוב של שני נושאים: איסור ספייה אין חילוק לגביו בין אבי הילד לאנשים זרים, רק לגבי האיסור של שביתת בנו קיים חילוק זה, וציינתי זאת בפירוש בתשובה עצמה, עיין שוב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל