לתרומות לחץ כאן

לעתיד לבוא הלכה תהיה כבית שמאי

בס"ד
שלום רב, הפכתי והפכתי ולא מצאתי… איפה המקורות שכולם אומרים
"שלעתיד לבוא הלכה כמו בית שמאי ולא כבית הלל"

תודה

תשובה:

שלום רב.

המקור הדברים אלו הם מהאר"י ז"ל: "הטעם שזכו בית הלל שהלכה כמותם ולא כבית שמאי, כי אין העולם מתקיים במדת הדין כי אם במדת החסד לכן הלכה כבית הלל שמדתם חסד ולא כבית שמאי שמדתם דין אבל לעתיד לבוא שהנהגת העולם תהיה במדת הדין כי היצר הרע יתבטל ושוב לא יהיה צורך להנהגת מדת החסד תהיה הלכה כבית שמאי שמדתם דין".

מקורות:

ראה ספר אמרי יוסף על פרשת תולדות ד"ה ויהי יצחק, פרי צדיק לר' צדוק הכהן מלובלין הלכות חנוכה.

הצטרף לדיון

9 תגובות

 1. חכמי ההלכה בתלמוד אמרו שהלכה כבית הלל לעולם. אם הארי אמר משהו נגד פסק ההלכה של התלמוד, דבריו אלה בטלים. אפשר כמובן שיעמוד בית דין גדול שיהיה מוסמך לבטל את פסק הראשונים, אבל ברור שבית הדין הזה לא יהיה כפוף לנבואות של מיסטיקנים, כי אין אפילו לנביאי אמת סמכות להכתיב לשופטים איך יפסקו. אבל באמת אין עדות מבוררת בעולם על נבואת הפסיקה העתידית, כל המקורות מאוחרים ונתלים בשמועות רחוקות.

 2. ראשית תרשה לי לומר שהניסוח שלך היה רחוק מלהיות מכבד… אתה חייב לזכור שאתה מדבר על קדושי עליון!!! לעצם הענין, כל דברי האר"י ז"ל התקבלו מאליהו הנביא בכבודו ובעצמו שלימדו את כל תורת הסוד. אמת שכאשר יש מחלוקת בין חכמי ההלכה לחכמי הקבלה הלכה כחכמי ההלכה, אבל לא משום שדעתם פחותה חלילה! אלא משום שיש כלל בפסיקה ש"תורה לא בשמים היא", ולמרות שנוגע לנו מפי אליהו שבמתיבתא דרקיעא כך נפסק, הלכה כחכמי ההלכה, וזה אחד מהיסודות המורכבים להבנה, והסברו על פי הכלל שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, והמעשה הידוע בתנורו של עכנאי, וקשה במסגרת זו להרחיב את היריעה יותר. במקרה שלנו אין ויכוח בין חכמי הקבלה לחכמי ההלכה, שכן האר"י מספר לנו מפי אליהו שלעתיד לבוא יסכימו הכל שהלכה תהיה כבית שמאי.

 3. הנני מרשה לכל מי שאין לו טענה רצינית לעניין להתבכיין כאוות נפשו על סיגנון הניסוח!!!! אם יבוא עכשיו אליהו הנביא ויורה הלכה נגד מסקנת התלמוד, דבריו אלה יהיו בטלים. ואם יטען שהוראתו זו איננה מסקנת עיונו אלא נאמרה לו מפי הגבורה, הרי יתברר בזה שהוא נביא שקר, שכבר שמענו מפי אדון הנביאים שמהגבורה לא תצא עוד הוראה אחרת אחריו. הואיל והדבר כן, פטורים אנחנו מהעיסוק העקר והמגוחך בשאלה במה התאמתה נבואת הארי והמסורת ממנו ועד אלינו אשר אין לה עד ואפילו הד מהסמוכים לזמנו ולמקומו.

 4. "הכלל שאלו ואלו דברי אלוקים חיים" איננו כלל – כלל ועיקר, אלא מאמר אגדי על מחלוקת מסוימת אחת בפירוש פסוק סיפורי אחד, וגם בארו שם איך מתקיימים שני המאמרים יחדיו בלי סתירה. כששני מאמרים סותרים זה את זה, בטוח שלפחות אחד מהמאמרים איננו דברי אלוהים אלא שקר או טעות, ומי שאיננו מבין הדברים הסותרים הרי זה מהפתאים ביותר ובגדר שוטה הפטור מכל המצוות.

 5. אחד הדברים המדהימים בעולם הכפירה אם ניתן לקרוא לזה כך, שכל כופר בן יומו יוצא מנקודת הנחה שהוא יודע הכל… וכל חכמי ישראל עד זמנו כאין וכאפס… מעודי לא הבנתי למה בעניני רפואה כל אדם מבין שצריך לשאול רופא ולא בר בי בר בן יומו, אפרוח שלא צימח נוצות, ואילו בעניני יהדות הכל מותר. לעצם הענין הלכה מפורשת היא שנביא רשאי לעקור מצוה מהתורה בהוראת שעה. כמו כן, מעולם לא אמרתי שהאר"י בא לעקור דבר מהתורה אלא רק לספר לנו מה שיהיה גלוי וידוע לעתיד לבוא לכל העולם, אז המשיח עצמו וכל חכמי ישראל ידעו שהלכה כבית שמאי לזמנם. מעולם לא מצינו בחכמתך הקבלה דבר העוקר משהו מהתורה חלילה, אלא שלפי כללי הפסיקה אם רוב הפוסקים חולקים ההלכה נקבעת על פי הרוב אף שידוע לנו רצונו של הקב"ה כביכול להיפך מחמת הכלל שתורה לא בשמים. אני חו8זר שנית שהסגנון שלך חצוף ואינו ראוי. נאלצתי לנקוט בסגנון שלך, בבחינת ענה כסיל כאיוולתו…

 6. לפי הסגנון המשונה אני מבין שמדובר באותו משיב… הכלל של אלו ואלו דברי אלוקים חיים הוא כלל קבוע ומיסודות האמונה, האריך בזה רבות בס' שפתי חכמים חלק אמונה והשגחה. ננסה כאן להסביר בקצרה. חז"ל משבחים את אחד האמוראים שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים, והדברים תמוהים לכל מבין, שכן אנחנו מניחים עדיין שמדובר בשרץ אם כן מה הענין להראות בו צדדי טהרה? והרעיון הוא פשוט, כל צד לטהרה ולטומאה הוא צד נכון על פי תוכנם הפנימי של הדברים, שכן יש שבעים פנים לתורה וכל האופנים הללו הם התפרטות שלהם, אלא שקביעת ההלכה יש לה כללים משלה שאינם נוגעים לצדדים השונים שנאמרו. ולכן יש חשיבות מרובה למחלוקות בישראל, הגמרא אומרת שנקבעה הלכה כבית הלל לפםי שענוותנים הם והדברים תמוהים, מה השקר יש כאן לענווה ההלכה צריכה להקבע לפי האמת לא לפי תכונות האופי של אומרה? אלא שהסיבה לכך היא שמבחינת האמת אין הבדל בין בית שמאי לבית הלל שכן כולם היו ענקי רוח שדבריהם מיוסדים על אדני האמת ולא על טעויות חלילה, אלא שמחמת מעלתם האישית של בית הלל והתאמתם לחיי העולם הזה נקבעה הלכה כמותם. וראה בהרחבה בספר הנ"ל מקורות רבים ליסוד הזה.
  זה אגב היסוד לקביעת ההלכה על פי רב המקום, הגמרא אומרת שבמקומו של רבי אליעזר היו כורתים עצים למערכה בשבת, והדברים תמוהים שהרי אם הלכה שלא כדבריו כיצד נין לנהוג כמותו במקומו. האריכות בכל זה אך למותר.

 7. הרבי מליובאוויטש הסביר, שלעתיד לבוא כאשר תחזור הסנהדרין הגדולה, יישבו שוב וידונו בהלכות, ואז יכריעו את ההלכה כבית שמאי.
  הסנהדרין הגדולה אינה מחויבת להכרעות של הדורות הקודמים, והיא יכולה להכריע כפי הבנתם של חבריה הנוכחיים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל